KNOV Winkelmandje (0) Menu

Actieprogramma Kansrijke Start

Gepubliceerd: 25 juli 2019, laatste update: 15 juli 2021

De verloskundige is de spil in de geboortezorg. De maatschappij verandert en de psychosociale problematiek neemt toe in Nederland, ook in de geboortezorg. Om de rol van spil in de geboortezorg te behouden, zal de verloskundige het lokale netwerk moeten uitbreiden naar het sociale domein. Ook de overheid is zich hiervan bewust. Daarom heeft VWS in september 2018 het actieprogramma Kansrijke Start gelanceerd.

Voortgangsrapportages

Voortgangsrapportage oktober 2019


Kansrijke Start, Kans voor verloskundigen
Kansrijke Start biedt kansen voor verloskundigen om hun positie in de geboortezorgketen te verstevigen. (Optimalere) verbinding met het sociaal domein komt ten goede aan het verbeteren van zorg aan (kwetsbare) zwangeren en hun kinderen. Vanuit de KNOV zijn de speerpunten waarop wordt ingezet:

1.Stimuleren van gemeenten om een projectleider ‘verbinding medisch en sociaal domein’ aan te stellen.

2. Stimuleren van invoering Centering Pregnancy en -Parenting met financiering voor de co-facilitator door gemeenten.

3. Voorlichting op scholen MBO 1 en 2 door verloskundigen.

In de lokale coalities moet ook de geboortezorg vertegenwoordigd zijn!
In veel gemeenten wordt al gebouwd aan de lokale coalities waardoor de samenwerking geboortezorg en sociaal domein vorm krijgt. Echter in veel gemeenten is de geboortezorg (nog) niet betrokken!

Is in uw gemeente de geboortezorg nog niet betrokken bij Kansrijke Start dan kunt u hierover contact opnemen met uw gemeente.

Via de volgende link vindt u een overzicht van GIDS en NIET-GIDS-gemeenten, die aan de slag gaan met Kansrijke Start: https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2019/07/Infographic-Kansrijke-Start-Pharos1200.jpg

Voor vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk KNOV of met uw regiomanager.

Helpdesk: 0800-5668555 of helpdesk@knov.nl

Voortgangsrapportage juni 2019

Eind 2018 lanceerde minister de Jonge (VWS) het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. Een actieplan om kwetsbare ouders en kinderen de hulp te bieden die ze nodig hebben om hun kind een gezonde, veilige en kansrijke start te geven. We presenteren de voortgangsrapportage Kansrijke Start van het Volksgezondheid, Welzijn en Sport zoals deze 1 juli naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het actieprogramma richt zich op extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen rondom bewust zwanger worden, een gezonde zwangerschap en veilig ouderschap. Een belangrijk element in het actieprogramma is een goede koppeling tussen het medische en het sociale domein inclusief de publieke gezondheid.

De conclusie na de eerste 9 maanden van het actieprogramma is dat het begrip ‘Kansrijke Start’ meer is gaan leven in het land. Het programma heeft nu al een impuls gegeven aan de zorg voor kwetsbare (aanstaande) ouders. De huidige rapportage is de eerste voortgangsrapportage aan de Kamer.

Het is een breed opgezette rapportage, die de verloskundige zorg kan stimuleren om met haar lokale gemeente(n) contact op te nemen.

Lees hier de gehele voortgangsrapportage Actieplan Kansrijke Start.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur