Vakkennis

Laatste update: 15 maart 2023
Plaatsingsdatum: 01 november 2013

Prikaccidenten komen regelmatig voor, onder meer met hechtnaalden, venapunctienaalden en verdovingsnaalden. Tijdens de zwangerschap worden alle vrouwen getest op dragerschap hepatitis B en HIV, maar niet op hepatitis C. Deze infectie vormt dus een risico voor de verloskundige als deze zich verwondt en in aanraking komt met bloed en/of weefselvocht van de zwangere. Prikaccidenten komen regelmatig voor in verloskundigenpraktijken. Het is met name een praktisch probleem.  Je bent bijvoorbeeld druk met een bevalling of er zitten cliënten in de wachtkamer, waardoor een prikaccident kan plaatsvinden. In zulke situaties doen verloskundigen met zekere regelmaat een beroep op de PrikPunt meldlijn voor prikaccidenten, onderdeel van VaccinatieZorg. 

Raamovereenkomst met Prikpunt/Vaccinatiezorg

De KNOV onderschrijft het belang van een goede protocollaire afhandeling van prikaccidenten en heeft daarom een raamovereenkomst met PrikPunt (van VaccinatieZorg). Door aan te sluiten bij PrikPunt is er snel deskundige hulp beschikbaar als er iets mis is gegaan. PrikPunt heeft al jaren een raamovereenkomst met de KNOV en handelt per jaar ruim 3.000 prikaccidenten af.  Door deze raamovereenkomst met de KNOV kunnen verloskundigen zich tegen een gereduceerd tarief aansluiten bij PrikPunt. Voor tariefinformatie en het inhoudelijke aanbod kun je contact opnemen met PrikPunt, 06-55 122 035 of via info@vaccinatiezorg.nl.  

Met een aansluiting bij PrikPunt voldoe je als werkgever en als verloskundige aan de eisen rondom protocollaire afhandeling van prikaccidenten, conform het LCI-protocol prikaccidenten (Landelijke Commissie Infectieziekten) van het RIVM. Je profiteert van de 24-uurs bereikbaarheid van PrikPunt en de regie die zij nemen in de afhandeling van het incident. Bovendien is er nu een speciale PrikPunt App voor de mobiele telefoon beschikbaar. Deze geeft informatie over de dienstverlening en biedt de mogelijkheid om snel contact op te nemen. 

PrikPunt biedt de volgende diensten:  

  • Een 24/7 bereikbaar meld- en adviespunt voor accidenteel bloedcontact via 0800-77 454 63.   
  • Een deskundige bezetting van het meldpunt door BIG-geregistreerde hbo-verpleegkundigen. Als back-up is altijd een arts-microbioloog bereikbaar en is in voorkomende situaties overleg mogelijk met een HIV-behandelaar in de regio.   
  • Afhandeling conform het LCI-protocol in het kader van prik-, bijt-, snij-, krab- en spataccidenten.   
  • Risico-inschatting na een melding: PrikPunt draagt zorg voor de afhandeling van het gemelde prikaccident. Onderdeel hiervan is de risico-inschatting. Tijdens de intake wordt het prikaccident ingedeeld in een van de volgende drie categorieën: geen risico, laag risico en hoog risico. Verder adviseert PrikPunt over eventueel noodzakelijke vervolgacties zoals brononderzoek of het bepalen van de immuunstatus van de verloskundige.   
  • Vastleggen van gemelde accidentgegevens in een database.   
  • Naast doorverwijzing naar diagnostische centra of curatieve sector voor behandeling (landelijke dekking) kan PrikPunt eerste acute medische interventies ook op locatie uitvoeren. Uiteraard kan de verloskundige de adviezen van PrikPunt ook zelf opvolgen. 

Afhandeling in een ziekenhuis niet altijd mogelijk  

Zorgprofessionals waarderen met name de kennis, snelheid en expertise van PrikPunt om tot een professionele diagnose te komen en waar nodig een snelle eerste acute medische interventie in te zetten. Afhandeling in een ziekenhuis is niet altijd mogelijk. Steeds meer ziekenhuizen verwijzen werkgerelateerde prikaccidenten van externe organisaties naar PrikPunt.  
Met het LCI-protocol van het RIVM bepalen zij, eventueel in overleg met onze ketenpartner, de artsen-microbioloog van het Jeroen Bosch ziekenhuis in 's-Hertogenbosch, welk risico de verwonde loopt. 

Psychische ondersteuning door PrikPunt Plus module  

Ondanks de zorg en aandacht van de PrikPunt-medewerker kan het gebeuren dat iemand onzeker blijft over de gevolgen van een prikaccident. Of het prikaccident valt extra zwaar door eerdere vervelende gebeurtenissen. PrikPunt Plus biedt de mogelijkheid om aanvullende psychische ondersteuning aan medewerkers te geven. 

Meer informatie  

PrikPunt is onderdeel van VaccinatieZorg B.V. Voor meer informatie kun je bellen naar 088-77 454 63 of een e-mail sturen naar info@vaccinatiezorg.nl. Voor klanten van PrikPunt is de PrikPunt App beschikbaar. Hiermee is snel relevante informatie te vinden en is PrikPunt direct te bellen. Zie ook de website van Vaccinatiezorg.  

Lees ook

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda