Vakkennis

Laatste update: 09 december 2021
Plaatsingsdatum: 18 juni 2019

Een afwijkende schildklierfunctie is een van de meest voorkomende endocriene aandoeningen bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. De meest bekende schildklierstoornissen zijn hypothyreoïdie en hyperthyreoïdie. Hypothyreoïdie komt voor bij vier tot zes op de 1.000 zwangere vrouwen. Hyperthyreoïdie komt voor bij een tot vier op de 1.000 zwangere vrouwen.

Factsheet en stroomdiagrammen 

De factsheet 'Schildklier en Zwangerschap' geeft een overzicht van fysiologie en pathologie van de schildklier, en overwegingen voor het verloskundig beleid. In de bijbehorende stroomdiagrammen
stroomdiagram schildklier & zwangerschap en stroomdiagram schildklier bij partus, postpartum en borstvoeeding) worden te overwegen beleidsstappen bij schildklierfunctiestoornissen weergegeven. 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda