Vakkennis

Laatste update: 03 februari 2023
Plaatsingsdatum: 12 januari 2017

De standaard 'Miskraam' (ontwikkeld door de NHG en de KNOV) geeft aanbevelingen voor het beleid bij zwangere vrouwen met vaginaal bloedverlies en/of buikpijn tot en met de eerste zestien weken van de zwangerschap.  

De focus in deze standaard ligt op de diagnostiek, verwijzing en behandeling van een vroege miskraam. Er is extra aandacht voor de tijdige herkenning van extra-uteriene graviditeit (EUG).  

Ook is er inmiddels een multidisciplinaire richtlijn miskraam. 

De richtlijn Miskraam is gepubliceerd in de richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten. Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de NVOG. De richtlijn is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep, die de Britse NICE-richtlijn Ectopic pregnancy and miscarriage als uitgangspunt heeft genomen. Verschillende onderdelen uit de NICE-richtlijn zijn 
geadapteerd zodat ze passen in de Nederlandse situatie en zijn van een update voorzien zodat de meest recente literatuur is meegenomen. 

Deze richtlijn beschrijft de behandeling van vrouwen met een miskraam tot een zwangerschapsduur van 20 weken. Voor veel vrouwen en hun partners is een miskraam een emotionele gebeurtenis en is er tijd nodig om dit – eventueel onder begeleiding – te verwerken. Het belang van vruchtbaarheid en onbekendheid met de oorzaken van een miskraam kunnen invloed hebben op de beleving. Rekening houdend met deze gevoelens en angsten moet de diagnostiek en behandeling in de jonge zwangerschap 7 dagen per week en 24 uur per dag adequaat en met begrip en compassie worden georganiseerd. In deze richtlijn wordt zowel de diagnostiek als de behandeling rondom miskramen en miskraamresten beschreven. Ook is er aandacht besteed aan de informatievoorziening voor patiënten en logistieke aspecten van miskraamzorg. 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Ondersteunende producten

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda