Vakkennis

Laatste update: 08 december 2021
Plaatsingsdatum: 30 augustus 2021

Gebruik van een partusverslag en een partogram bevordert de kwaliteit van zorg. Daarom beveelt de KNOV in haar standaard ‘Niet-vorderende ontsluiting’ het gebruik van een partusverslag en partogram aan. De KNOV heeft een partusverslag met bijbehorend partogram ontwikkeld.

Waarom een partusverslag?

Gebruik van het partusverslag bij zowel nulliparae als multiparae, draagt bij aan een volledige en eenduidige gegevensregistratie, wat de kwaliteit van de overdracht bevordert. Dit is onder andere belangrijk bij de evaluatie van de zorg en de perinatale audits. Om het partusverslag goed te kunnen gebruiken is ook een instructieblad ontwikkeld. 

Waarom een partogram?

Gebruik van het partogram geeft een goed overzicht van de voortgang van de partus. Op grafische wijze geeft het inzicht of er eventueel sprake is van een onvoldoende vorderende ontsluiting. Bovendien is de cliënt meer betrokken bij het bevallingsverloop, omdat zij hierdoor inzicht krijgt in het te voeren beleid. 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda