Vakkennis

Laatste update: 26 juni 2024
Plaatsingsdatum: 30 december 2013

In 2020 verschenen de richtlijnmodules ‘Pijnbehandeling tijdens de bevalling’, waar de KNOV aan meewerkte. Daarnaast wordt gewerkt aan een handreiking 'Omgaan met baringspijn' waar we niet-medicamenteuze methoden onder de loep willen nemen. Dit als aanvulling op de modules in de richtlijnendatabase die voornamelijk ingaan op de medicamenteuze methoden. Naar verwachting wordt de handreiking medio 2024 opgeleverd. 

  • Het KNOV-toetsprogramma 'Omgaan met baringspijn' hoort bij het KNOV-standpunt 'Voorlichting over pijn en pijnbehandelingen tijdens de baring'. Zie het aanbod op medischescholing.nl

  • De aanbevelingen in dit standpunt zijn gebaseerd op systematisch literatuuronderzoek en overige (praktische) overwegingen. In de evidencetabellen zijn de resultaten van dit literatuuronderzoek per vraag samengevat. 

  • De KNOV heeft hulpmiddelen ontwikkeld om verloskundigen in een VSV-overleg over dit onderwerp te ondersteunen. Deze hulpmiddelen ondersteunen bij het maken van afspraken in het regionale ketenoverleg en bij het maken van een zorgpad. Over de voorlichting over pijn tijdens de baring is een time task matrix ontwikkeld.  

  • Om verloskundigen te ondersteunen bij het in praktijk brengen van de aanbevelingen zijn er cliëntenfolders en een voorlichtingsfilm beschikbaar. De film 'Jouw bevalling: Hoe ga je om met pijn?' is te vertonen op voorlichtingsbijeenkomsten en kan een cliënt ook individueel bekijken. Via ervaringsverhalen van zwangeren en pas bevallen vrouwen wordt uitgelegd wat baringspijn is en welke methoden er zijn om met de pijn om te gaan. De voor- en nadelen van comfortverhogende en medicamenteuze methoden komen aan bod in animaties. Er is een lange en een korte versie van de film. 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda