Vakkennis

Laatste update: 18 januari 2022
Plaatsingsdatum: 30 december 2013

In 2013 verscheen het KNOV-standpunt 'Voorlichting over pijn en pijnbehandeling tijdens de baring'. Dit standpunt geeft achtergrondinformatie over baringspijn en een overzicht van de verschillende pijnbehandelingen die mogelijk zijn tijdens de baring. Deze informatie kan de verloskundige gebruiken wanneer zij de vrouw voorbereidt op de bevalling. 

Het KNOV-standpunt 'Voorlichting over pijn en pijnbehandeling tijdens de baring' evalueert de effectiviteit van vier medicamenteuze pijnbehandelingen en zestien interventies die beogen de pijnbeleving te verminderen door het comfort van de vrouw te verhogen. Daarnaast bespreekt het standpunt de eventuele gevolgen van de behandelingen voor moeder en kind, en praktische zaken.

  • Het KNOV-toetsprogramma 'Omgaan met baringspijn' hoort bij het KNOV-standpunt 'Voorlichting over pijn en pijnbehandelingen tijdens de baring'. Zie het aanbod op medischescholing.nl

  • De aanbevelingen in dit standpunt zijn gebaseerd op systematisch literatuuronderzoek en overige (praktische) overwegingen. In de evidencetabellen zijn de resultaten van dit literatuuronderzoek per vraag samengevat. 

  • De KNOV heeft hulpmiddelen ontwikkeld om verloskundigen in een VSV-overleg over dit onderwerp te ondersteunen. Deze hulpmiddelen ondersteunen bij het maken van afspraken  in het regionale ketenoverleg en bij het maken van een zorgpad. Over de voorlichting over pijn tijdens de baring is een time task matrix ontwikkeld.  

  • Om verloskundigen te ondersteunen bij het in praktijk brengen van de aanbevelingen zijn er cliëntenfolders en een voorlichtingsfilm beschikbaar. De film 'Jouw bevalling: Hoe ga je om met pijn?' is te vertonen op voorlichtingsbijeenkomsten en kan een cliënt ook individueel bekijken. Via ervaringsverhalen van zwangeren en pas bevallen vrouwen wordt uitgelegd wat baringspijn is en welke methoden er zijn om met de pijn om te gaan. De voor- en nadelen van comfortverhogende en medicamenteuze methoden komen aan bod in animaties. Er is een lange en een korte versie van de film. 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Nieuws

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda