Vakkennis

Laatste update: 23 oktober 2023
Plaatsingsdatum: 07 juli 2021

Antenataal CTG bij de verloskundige in de wijk 

In de nabije toekomst hoeven zwangere vrouwen voor een Antenataal CTG niet meer naar het ziekenhuis. Dat kan de verloskundige voortaan in haar eigen praktijk doen. Zo krijgt de zwangere zorg dichtbij huis, door haar eigen vertrouwde verloskundige, tegen lagere zorgkosten. Verloskundigen die hierin geschoold zijn mogen bij drie indicaties een Antenataal CTG maken: verminderde kindsbewegingen, serotiniteit en de uitwendige versie.   

Uitvoering van een Antenataal CTG door de verloskundige zorgt voor meer continuïteit van zorg(verlener) door de verloskundige. Evaluatie van een pilot laat zien dat bij 86% van de uitgevoerde CTG's in de eerstelijns verloskundigenpraktijk geen verwijzing nodig was. En wanneer vrouwen minder vaak een doorverwijzing krijgen naar het ziekenhuis, draagt dit bij aan vermindering van capaciteitsproblematiek in de ziekenhuizen. Een Antenataal CTG bij de eigen eerstelijns verloskundige is dan ook kwalitatief goede zorg, dichtbij huis en veilig: ofwel, in de eerstelijn wanneer het kan en in het ziekenhuis wanneer het moet. Een mooi voorbeeld van doelmatige zorg. Daarnaast zorgt deze ontwikkeling aantoonbaar voor besparingen van de kosten van de Nederlandse geboortezorg en draagt het bij aan een structurele verschuiving van zorg.   

Aan de slag met het Antenataal CTG in jouw eerstelijns verloskundigenpraktijk? 

Op deze pagina vind je informatie over hoe je het Antenataal CTG in de eerstelijn implementeert. Hoe pak je dit aan: welke stappen zet je hierin, welke tools en documenten kunnen je hierin ondersteunen, aan welke kwaliteitseisen moet je voldoen? En zijn er misschien collega’s die al ervaring hebben met het implementeren van het Antenataal CTG in de eerstelijn? Je vindt deze informatie onder de verschillende tabjes op deze pagina. Ook vind je er de brief van het Zorginstituut die in 2021 heeft besloten dat het uitvoeren van het Antenataal CTG in de eerstelijn zorg is die verloskundigen “plegen te bieden”. 

Vragen 

Heb je als verloskundige een vraag over de implementatie van het Antenataal CTG in de eerstelijn? Bekijk eerst de verschillende onderwerpen op deze pagina. Daar vind je al veel antwoorden. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, stuur dan een mail aan de werkgroep via CTG@KNOV.nl.  

Deel je ervaringen  

Heb je in jouw regio tijdens het implementatieproces (voorbereidingen tot en met implementatie) ervaringen opgedaan die je wil delen? Of ervaringen van cliënten? Of zijn er misschien handige templates die je hebt ontwikkeld? Deel het vooral met ons via CTG@KNOV.nl. De informatie voegen we dan toe op deze webpagina. Zo kunnen andere regio’s die het Antenataal CTG (gaan) implementeren hier ook hun voordeel mee doen. En waar mogelijk en passend kan het ook gebruikt worden in externe informatie, om zo samen bekendheid te geven aan het uitvoeren van het Antenataal CTG in de eerstelijns verloskundigenpraktijk. 

Implementatie van het Antenataal CTG in de eerstelijn 

Lees ook

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma