Registers

Als praktiserend verloskundige heb je de mogelijkheid je te registreren in twee kwaliteitsregisters:

Kwaliteitsregister Verloskundigen, waar de volgende deelregisters onderdeel van zijn:

Basisregister Echoscopie, beheerd door de BEN.

Verloskundigen zijn wettelijk verplicht om in het BIG-register geregistreerd te staan. Dit is één van de criteria voor registratie in het Kwaliteitsregister Verloskundigen en één of meer deelregisters.