Vakkennis

Laatste update: 02 februari 2023
Plaatsingsdatum: 07 november 2013

De opsporing van anemie is onderdeel van de prenatale basiszorg. Bij onderzoek en diagnose van anemie in de zwangerschap houdt de verloskundige rekening met de normale aanpassing van het lichaam aan de zwangerschap. 

De KNOV-standaard 'Anemie in de eerstelijns verloskundigenpraktijk' behandelt definities van anemie, aanpassingen van het Hb in de zwangerschap, de invloed van ijzergebreksanemie of hemoglobinopathie, en de diagnostiek en behandeling in de verloskundigenpraktijk. 
Op de praktijkkaart Anemie staan de Hb-referentiewaarden, tijdstip controles Hb, risicogroepen voor anemie, preconceptiezorg en een schema voor behandeling en verwijzing bij anemie en hemoglobinopathie. 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Ondersteunende producten

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma