Bekostiging & Contractering

De KNOV praat aan landelijke tafels op verschillende beleidsniveaus mee over de financiering van de verloskundige zorg. Daarnaast overlegt de KNOV jaarlijks met de zorgverzekeraars over hun inkoopbeleid voor het komende jaar en houdt zij alle leden op de hoogte van de huidige tarieven en de opbouw van de tarieven m.b.t. verloskundige zorg.

Het programma Bekostiging & Contractering bestaat uit de volgende dossiers: