KNOV-programma’s

Binnen de KNOV zijn vijf inhoudelijke programma's gedefinieerd. Deze programma's hebben ieder een Senior Programmacoördinator (SPC) die samen met een of meerdere beleidsadviseurs dit programma aanstuurt. De KNOV-programma's zijn in 2023 opnieuw bepaald. Door in te zetten op deze programma's bouwen we voor de lange termijn aan een sterk kwaliteitsbeleid en goede belangenbehartiging.

1. Implementatie en Vakinhoud - SPC Wilma van Driel
2. Meten en Verbeteren - SPC Julia Bloeming
3. Netwerkbeheer en Public Affairs - SPC Ineke Middelveldt
4. Onderwijs en Wetenschap - SPC Suzanne Thompson
5. Ontwikkeling en Innovatie - SPC Imara Wilsens
6. Zorgeconomie & Contractering - SPC a.i. Thierry van den Heuvel

Op dit moment is de website nog grotendeels ingedeeld aan de hand van de oude programma-structuur. Dit zal in de loop van 2024 worden aangepast.