KNOV-programma’s

De KNOV voert zowel in de regio als landelijk haar werkzaamheden voor de vereniging uit. In nauwe samenwerking met haar leden, aansluitend bij de vraag van de leden in een bepaalde regio en in samenwerking met haar stakeholders, zowel landelijk als regionaal. Doel hiervan is drieledig: aanwezigheid op de plek waar geboortezorg plaatsvindt(de regio), meer contact en samenwerken met de leden en meer aansluiting tussen de landelijke en regionale tafels waar we politiek en ketenpartners ontmoeten.

1. Regio Midden en Oost: Bob Radder - Innovatie & ICT
2. Regio Noord en Noordwest: Job Paulus - Bekostiging & Contractering
5. Regio West en Zuidoost: Rosanne van der Sterre-Poolen - Kwaliteit & Wetenschap