Vakkennis

Laatste update: 24 januari 2023
Plaatsingsdatum: 24 januari 2023

Ongeplande (spoed)zorg in de verloskunde vereist een goede organisatie, een adequate samenwerking en afspraken en regie en helderheid over verantwoordelijkheden van zorgverleners . Een goede organisatie en samenwerking kan worden vormgegeven op basis van een triagesysteem, bijvoorbeeld met de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV) (2017). De NTV is ontwikkeld door en voor zorgprofessionals uit de geboortezorg. Met de NTV krijgt de zwangere vrouw met een ongeplande zorgvraag uniform triage op basis van medische urgentie.

De NTV is in 2017 ontwikkeld door vele verloskundige klinische zorgprofessionals vanuit de behoefte van de beroepspraktijk. De NTV kent dezelfde systematiek als triagesystemen uit de algemene spoedzorg. Dit betekent dat het systeem bestaat uit ingangsklachten, discriminatoren en urgentiecategorieën. De ingangsklacht is gebaseerd op het toestandsbeeld van een patiënt op dat moment. Het toestandsbeeld is de omschrijving van de conditie van een cliënt aan de hand van klachten en symptomen. De aard van de klachten bepaalt welke urgentiecategorie noodzakelijk is. De urgentiecategorie correspondeert met de maximale medisch verantwoorde wachttijd.

Lees ook de eerder gepubliceerde nieuwsberichten hierover:

Subsidieprojecten – voortgang implementatie Nederlandse Triagewijzer Verloskunde - KNOV
Hoe staat het met de Implementatie Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV)? - KNOV
Implementatie Nederlandse Triagewijzer Verloskunde: update - KNOV
Implementatie Nederlandse Triagewijzer Verloskunde: update! - KNOV

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda