Vakkennis

Laatste update: 09 december 2021
Plaatsingsdatum: 30 november 2017

Early-onset neonatale bacteriële infecties zijn een belangrijke oorzaak van ziekte en overlijden van neonaten. Circa 2 per 1000 levendgeborenen krijgt een early onset infectie. Vroeggeboorte, voortijdig en lang gebroken vliezen en koorts durante partu zijn factoren die deze infecties kunnen veroorzaken. Groep B streptokokken (GBS, Streptococcus agalactiae) en Escherichia coli zijn in 52-71% de oorzaak van de early onset neonatale infecties.  

De multidisciplinaire richtlijn 'Preventie en behandeling van early-onset neonatale infecties' is een evidencebased onderbouwing van de preventie, herkenning, optimalisering van diagnostiek en behandeling van early-onset neonatale infecties bij pasgeborenen. Deze is bedoeld voor kinderartsen, gynaecologen, verloskundigen en huisartsen.   

De NICE richtlijn 'Antibiotics for early-onset neonatal infection: antibiotics for the prevention and treatment of early-onset neonatal infection' stond model voor de Nederlandse richtlijn.
De handreiking 'Interpretatie aanbevelingen uit richtlijnen' beschrijft hoe de multidisciplinaire richtlijn tot stand is gekomen.   

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda