Vakkennis

Laatste update: 26 juni 2023
Plaatsingsdatum: 26 juni 2023

Vitamine B12 (ook wel cobalamine) is een wateroplosbare vitamine die met name te verkrijgen is uit dierlijke voedingsmiddelen, zoals melk, vis, vlees en eieren. Vitamine B12 is onder andere nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen, voor het goed functioneren van het centrale en perifere zenuwstelsel en voor de aanmaak van DNA. In de zwangerschap neemt de dagelijkse behoefte aan vitamine B12 toe.

Vitamine B12 deficiëntie

Een vitamine B12 deficiëntie wordt gedefinieerd als een totale vitamine B12 concentratie <150 pmol/L. Een vitamine B12 deficiëntie komt in de zwangerschap nauwelijks voor. Echter, de groep zwangeren met een verhoogd risico op een vitamine B12 deficiëntie neemt wel, over de jaren, steeds meer toe; het betreft bijvoorbeeld vrouwen met een veganistisch en/of deficiënt voedingspatroon. Een vitamine B12 deficiëntie is mogelijk geassocieerd met een verhoogd risico op een herhaalde miskraam, foetale groeirestrictie, een neonaat met een laag geboortegewicht en/of neurale buisdefecten.

Bij voldoende intake van vitamine B12, uit de dagelijkse voeding, is standaard suppletie of screening op vitamine B12 in de zwangerschap niet geadviseerd. Zwangeren met een veganistisch voedingspatroon en zwangeren die een bariatrische operatie hebben ondergaan, worden aangeraden om, net zoals buiten de zwangerschap, vitamine B12 supplementen te slikken. Lachgasgebruik heeft invloed op de vitamine B12 status. De risico’s bij kortdurende intermitterende toediening van lachgas durante partu zijn naar verwachting klein.

Factsheet

In de factsheet vitamine B12 en zwangerschap wordt onder andere informatie gegeven over vitamine B12 en de mogelijke oorzaken, risicogroepen en gevolgen van een deficiëntie. De factsheet is ontwikkeld in samenwerking met een multidisciplinaire werkgroep en dient ter ondersteuning van de ontwikkeling van zorgpaden en voor de onderbouwing van regionale protocollen binnen de VSV's. Het is een feitelijke weergave van de literatuur. Er wordt geen standpunt ingenomen en geen aanbevelingen gedaan.

 

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda