Vakkennis

Laatste update: 13 februari 2024
Plaatsingsdatum: 02 september 2021

Op 22 juni 2021 bracht de Gezondheidsraad het advies ‘Voedingsaanbevelingen voor zwangeren’ uit. Hierin komt onder andere de behoefte aan (extra) vitamine D tijdens de zwangerschap aan bod. De KNOV heeft daarom in 2023 het standpunt rondom vitamine D (2012) herzien, om duidelijkheid te geven over eventuele suppletie van vitamine D tijdens de zwangerschap. 

Het KNOV-standpunt 'Vitamine D' gaat over suppletie-adviezen voor zwangeren.

In een volgend, nog door de Gezondheidsraad te ontwikkelen, advies komen de vrouwen die borstvoeding geven en de kinderen tot twee jaar aan bod. 

In het standpunt staan adviezen over: 

  • hoe vitamine D-gebrek vastgesteld wordt  
  • wanneer screening op vitamine D-gebrek zinvol is 
  • wanneer suppletie met vitamine D zinvol is 
  • het geven van voorlichting  

Het Voedingscentrum heeft kaarten en folders ontwikkeld over vitamine D voor mensen met een verhoogde behoefte aan vitamine D. En een stroomschema voor professionals over suppletie met vitamine D.

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma