ZonMw-projecten

Vanaf 2020 zijn de kwaliteitsgelden ‘Verloskunde’ onderdeel van de begroting van het ministerie van VWS. De middelen worden daarom niet langer door ZN, maar door ZonMw toegekend. Voor de verantwoorde en transparante beoordeling van kwaliteitsprojecten is er binnen de KNOV een commissie ‘Kwaliteitsgelden’ ingesteld, waarin verschillende leden participeren. Deze commissie heeft tot taak het geven van advies aan het KNOV-bestuur over de door de regio in cocreatie met het KNOV-bureau ingediende projectonderwerpen en (deel)projectplannen, zoals herziening van de ZIG/VIL en Corona. De kwaliteitsprojecten moeten bijdragen aan de visie van de KNOV.

In deze factsheet lees je meer over ZonMw 2022-2023, onder andere over hoe we samenwerken, het aantal projecten, het budget, de besteding en uitnutting van de kwaliteitsgelden, en hoe het proces subsidieaanvraag verloopt. 

Heb je vragen over het ontwikkelen van richtlijnen? Dan kun je deze stellen aan Florien van Rij. De KNOV is ook altijd op zoek naar nieuwe richtlijnontwikkelaars. Heb je interesse, neem dan ook contact op met Florien via fvanrij@knov.nl.