Vakkennis

Laatste update: 13 februari 2024
Plaatsingsdatum: 18 februari 2022

Inductie van de baring is het proces van artificieel stimuleren van de uterus om de baring op gang te brengen. In Nederland worden vrouwen meestal alleen eerder dan 41 weken zwangerschap ingeleid als daar een medische reden voor is. De richtlijn Electieve inductie van de baring beschrijft de voor- en nadelen van de interventie, de plaats van electieve inductie van de baring en geeft aanbevelingen. Voor methoden van inleiden heeft de NVOG de richtlijn Methoden van inductie van de baring ontwikkeld.

Inleiden bij 39 weken

Soms geven vrouwen zelf aan dat ze eerder ingeleid willen worden omdat ze de laatste periode van de zwangerschap als fysiek of mentaal te zwaar ervaren. Het is dan belangrijk om samen met de vrouw te kijken hoe zij het beste ondersteund kan worden, zowel op fysiek als mentaal vlak. Mocht de zwangere hierna nog steeds het verzoek hebben om voor 41 weken te worden ingeleid, dan kan de consultkaart de zorgprofessional en de zwangere helpen om een afweging te maken bij de keuze om (eventueel met ondersteuning) af te wachten tot de bevalling vanzelf begint of om de bevalling te laten inleiden in het ziekenhuis. De consultkaart wordt gebruikt als na eerdere ondersteuning het verzoek tot inleiding blijft bestaan.

Inleiden bij 41 weken

De richtlijnmodule Beleid 41 weken zwangerschap beschrijft wat de effecten van inductie van de baring bij 41 weken zwangerschapsduur in een laag risico populatie zijn met een kind in hoofdligging vergeleken met expectatief beleid. Zie voor meer informatie over inleiden bij 41 weken en ondersteunende implementatieproducten de pagina Serotiniteit

Ondersteunende producten

Lees ook

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Agenda