RIVM bevolkingsonderzoeken en vaccinaties

Het RIVM is verantwoordelijk voor de coördinatie en regie van de landelijke bevolkingsonderzoeken. Ook screenings tijdens de zwangerschap en na de geboorte, horen hierbij. Bij alle bevolkingsonderzoeken en screenings wordt gebruik gemaakt van landelijke programmacommissies waarin betrokken stakeholders zitting hebben, zo ook (leden van) de KNOV. Doel van de screenings is om aangeboren afwijkingen vroegtijdig op te sporen. Het gaat hierbij om de volgende screeningen:

Werkgroepen
Door deel te nemen aan de programmacommissies is de KNOV betrokken bij het maken van landelijk uniforme afspraken, het opstellen van richtlijnen en draaiboeken en het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal. Op basis van expertise zijn leden betrokken bij (en hebben zitting in) deze programmacommissies en bijbehorende werkgroepen:
· Hielprik
· Prenatale screening infectieziekten
· Prenatale screening Down + SEO

 

Werkgroepen

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda