Vakkennis

Laatste update: 02 maart 2023
Plaatsingsdatum: 04 november 2013

Na de herziening van de NHG-standaard 'Zwangerschap en Kraamperiode' zijn er in 2012 samenwerkingsafspraken gemaakt tussen huisartsen en verloskundigen. Deze zijn toegevoegd aan de standaard. 

Huisartsen en verloskundigen versterken elkaar in de eerste lijn en kunnen daardoor de meeste problemen (gezamenlijk) oplossen. Hiervoor is nodig dat zij elkaar laagdrempelig consulteren en informeren over relevante medische en psychosociale zaken. Zij zijn op de hoogte van elkaars relevante richtlijnen. Uitgangspunt is dat het beleid wordt vastgesteld in samenspraak met de zwangere en dat zij toestemming heeft gegeven voor informatie-uitwisseling tussen huisarts en verloskundige.  

De verloskundige heeft de regie over de begeleiding van de zwangerschap, de bevalling en het kraambed en verricht dan ook direct na de geboorte het onderzoek van de pasgeborene. De verloskundige is het eerste aanspreekpunt voor de cliënt en kraamverzorgende. De huisarts heeft tijdens de zwangerschap en het kraambed de regie over niet-zwangerschapsgerelateerde medische kwesties en over verwijzingen naar andere hulpverleners dan de gynaecoloog en kinderarts.  

In de samenwerkingsparagraaf zijn verder afspraken te vinden over berichtgeving en informatie-uitwisseling tussen huisarts en verloskundige en afspraken over wederzijdse consultatie en verwijzing. Deze zijn terug te vinden in een overzichtelijke tabel.  

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda