Kwaliteitsindicatoren

Onder het dossier Kwaliteitsindicatoren vallen met name de doorontwikkeling van de set van kwaliteitsindicatoren en het proces rondom de indicatoren. Hierbij kun je denken aan het:

  • opzetten van een PDCA-cyclus
  • terugkoppelen van data via een dashboard (mijnPerined
  • ontwikkelen van nieuwe Patient Reported Experience Measure (PREM) en Patient Reported Outcome Measure (PROM)-indicatoren.
  • doorontwikkelen richting uitkomstgerichte zorg en waardegedreven zorg zoals het project ‘Bespreken Uitkomsten Zwangerschap met de Zwangere’ (BUZZ-project). 

Daarnaast valt ook de beroepsregistratie van verloskundigen van het NIVEL onder dit programma. Rond het programma ICT & Innovatie werkt de KNOV samen met onder andere het CPZ, beroepspartijen, clientvertegenwoordigers, Perined en het NIVEL.