Vakkennis

Laatste update: 09 december 2021
Plaatsingsdatum: 07 februari 2020

Verloskundigen ondersteunen ouders in de keuze die zij maken over de manier waarop zij hun baby willen voeden. Dit doen zij door vrouwen en hun partners tijdens de zwangerschap en in de kraamperiode wetenschappelijk onderbouwde informatie te geven over zuigelingenvoeding. Samen met andere zorgverleners bieden verloskundigen ook ondersteuning bij het voeden zelf. De KNOV onderschrijft de verklaring van de World Health Organisation en UNICEFover de voeding van baby's en jonge kinderen. Daarin staat dat borstvoeding grote gezondheidsvoordelen heeft voor zowel het kind als de moeder. Het rapport van het RIVM ondersteunt deze conclusie. 

De KNOV stelde in 2016 een eigen visie op voeding van de pasgeborene vast. In de visie ligt de nadruk op zowel de eigen geïnformeerde keus van de vrouw en haar partner, als op het bewaken en bevorderen van de fysiologie. De KNOV ontwikkelde bij de visie een praktijkkaart voor verloskundigen, voor een praktische toepassing in eigen praktijk of ziekenhuis. 

KNOV-gedragscode Vervangingsmiddelen voor moedermelk

In 2014 stelde de KNOV een gedragscode Vervangingsmiddelen voor moedermelk op.Deze gedragscode is een toepassing van de WHO-code. Beide hebben als doel: 

  • het beschermen en bevorderen van borstvoeding; 
  • zorgen voor een correct gebruik van vervangingsmiddelen voor moedermelk, als deze nodig zijn; 
  • het bevorderen van voldoende en juiste voorlichting voor ouders; 
  • richtlijnen te stellen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding. 

De KNOV is vanaf de oprichting actief in het Nationaal Platform Borstvoeding (NPB, sinds 2002) en de Landelijke Borstvoedingsraad (LBR, sinds 2012). Beide organisaties zijn in november 2018 gefuseerd tot Landelijke Borstvoedingsraad met een werkgroep beleid (voormalige LBR) en een werkgroep samenwerking (voormalige NPB). De Raad is ingesteld om de afstemming en samenwerking rond de begeleiding bij borstvoeding te bevorderen en deze bestuurlijk en politiek te (blijven) agenderen. 
In de Landelijke Borstvoedingsraad zijn borstvoedingorganisaties, zorgverleners en de overheid verenigd. Het Voedingscentrum coördineert de Raad. Een van de initiatieven van de Landelijke Borstvoedingsraad is het Charter voor Borstvoeding en de bijbehorende Pledge. Hierin spreken de onderliggende organisaties uit dat zij vinden dat borstvoeding geven gewoon zou moeten zijn. Ze hebben besloten zich daarvoor gezamenlijk in te zetten. 

Multidisciplinaire Richtlijn 'Borstvoeding' 

De multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding (TNO, 2015) doet praktische aanbevelingen om vrouwen uniform te adviseren bij borstvoeding en eventuele problemen hierbij. De richtlijn is ontwikkeld door TNO met vertegenwoordigers van de Landelijke Borstvoedingsraad, waaronder de KNOV. De LBR-organisaties zijn eigenaar van de richtlijn en gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer ervan. 

Scholing verloskundigen 

Alle scholingen die voldoen aan de KNOV-gedragscode Vervangingsmiddelen voor moedermelk staan op medische scholing.nl.

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda