Internationaal

Er zijn wereldwijd grote verschillen in zorg voor zwangeren, moeder en kind. De KNOV zet zich in voor de Sustainable Development Doelen (SDG), en met name SDG 3.1, de globale moedersterfte terugdringen tot minder dan 70 per 100.000 levendgeborenen, en SDG 5, het bereiken gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes voor 2030.

De KNOV neemt deel aan de volgende internationale platforms