Ereleden

Ereleden van de KNOV zijn leden die een bijzondere bijdrage hebben geleverd - en soms nog steeds leveren - aan het verloskundig vak en de vereniging. Hartelijk dank aan Marian van Huis en Simone Valk, sinds 2023 zelf ook erelid, voor het schrijven van de teksten op deze pagina. Marian en Simone hebben niet van ieder erelid evenveel informatie kunnen vinden, dus mocht iemand aanvullende informatie hebben of een mooie foto, dan ontvangen we deze heel graag via info@knov.nl. 
 

Ereleden KNOV


Ria de Boer 13 november 1942 
Ria studeerde in 1965 af aan de opleiding tot Vroedvrouw in Heerlen. Na wat waarnemingen ging ze in 1969 in Delft klinisch werken. Vanaf 1972 werkte ze in de kraamkliniek in Wormerveer en nam deel aan het Wormerveer Onderzoek. In die jaren zat ze ook in het regio- en provinciaal bestuur van de NOV. Vanaf juni 1982 was Ria directeur van de Kweekschool voor Vroedvrouwen in Amsterdam. Daar heeft ze meegewerkt aan de herziening van het curriculum en de uitbreiding van de opleiding naar vier jaar. Als eerste verloskundige bekleedde Ria de positie van Inspecteur perinatale zorg. Ook werkte ze mee aan de herziening van de Kloostermanlijst, nu de VIL (Verloskundige Indicatie Lijst) en in 1999 aan de herziening van de VIL. Ze was betrokken bij de oprichting van het Kwaliteitsregister en bij een brochure over sexuele intimidatie door hulpverleners in de gezondheidszorg. 

Mw de Burgh - de Jonge
Mevrouw de Burgh - de Jonge was bestuurslid van de Algemene Bond voor de fusie met de RK bond. Ze heeft zich ingezet voor de fusie tussen de twee bonden. Samen staan we sterker.  

Gonny Cromheecke - de Reus 16 juli 1933 
Na haar afstuderen begon Gonny als klinisch verloskundige In het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam bij prof dr. G.J. Kloosterman. Eind jaren '80 was ze plaatsvervangend lid van het Raadgevend Comité voor de opleiding van verloskundigen. Van 1991 tot 1997 was ze voorzitter van de KNOV, waar ze zich inzette voor de positie van de verloskundige. Gonny was voorzitter van de Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen en had een praktijk in Meppel. 

Mw van Dam - Bakker
Mevrouw van Dam was actief in het bestuur algemene bond. Ze zette zich in voor vele goede doelen. Ze stond bekend als een sociaal zeer bevlogen persoon. 

Joos Glasbergen - van Oorschot 20 maart 1927 - 09 juli 2021  
Joos was bestuurslid van de NOV en voorzitter van afdeling NH. Ze had een praktijk in Hilversum. 

Marian van Huis 10 september 1947
Marian startte haar werkzame leven CCU verpleegkundige, maar ging daarna naar de kweekschool voor vroedvrouwen in Amsterdam. Professor Kloosterman wilde haar graag in de staf van het Wilhelmina Gasthuis en daar is ze nooit meer weggegaan. Marian ontwikkelde zich daar op vele gebieden; management, bestuurskunde, echoscopie, epidemiologie, methodologie en biostatistiek en ook onderwijs. 

Ze werd vice-voorzitter van Kring Amsterdam en trad daarna toe tot het bestuur van de NOV. Haar focus lag op behoud van een sterke eerste lijn, met behoud van de zelfstandige verloskundige met haar medische autonomie. Marian was één van de grondleggers van de perinatale registraties Nederland, inmiddels Perined. Ze was vicevoorzitter van de WHO-commissie voor verpleeg-en verloskundige organisaties. Als voorzitter van de KNOV (1997-2005) nam zij ter ere van het 100-jarig bestaan van de georganiseerde verloskundigen het predikaat Koninklijk in ontvangst. Ze heeft zich ingezet voor een academische opleiding  voor verloskundigen.  

In 2005 is Marian benoemd in het Executive Commity, treasurer van de ICM, de wereldkoepel van Verloskundige organisaties. Na haar termijn werd ze voorzitter van de Scientific Planning and Programme Commity ter voorbereiding van het wereldcongres. In 2009 was haar afscheidssymposium van het AMC.  

Tegenwoordig werkt ze lokaal aan professionalisering van de beroepsgroep, onder andere als voorzitter VSV in Amsterdam Noord. Daarnaast is ze secretaris van de Stichting Frederik Ruysch die periodiek onderzoek subsidies verstrekt aan onderzoek ter versterking van de eerste lijn en de beroepsgroep. Vanuit Ruysch is in het AMC een permanente tentoonstelling ingericht met historisch materiaal uit de verloskunde, gynaecologie en seksuologie. 

Mw Klein - Hauer
Mevrouw Klein- Hauer was secretaresse van de NOV. Ze hield onder andere de ledenadministratie bij. Ze was geen verloskundige, maar werd benoemd vanwege haar bijdrage aan de profilering van verloskundigen. 

Suzanne de Kroes - Suverein 30 april 1922 - 24 september 2019 
Suzanne was verloskundige en mede oprichter van de Catharina Schrader Stichting. Ze heeft veel gedocumenteerd over het verloskundig vak. 

Joop Kruidenberg - Saaze  07 maart 1931 - 10 maart 2023 
Mevrouw Kruidenberg zat in het bestuur NH. Ze runde jarenlang een solopraktijk en later een groepspraktijk in Heemskerk. Ze was zeer sociaal actief. 

Margreeth van der Kwast  21 mei 1949 
Margreeth studeerde in 1977 af in Rotterdam en startte daarna als eerstelijns verloskundige in Hoorn. Hoorn was een groeigemeente van Amsterdam en de praktijk groeide gestaag. De regio leunde toen nog zwaar op Amsterdam, vanuit waar alles werd geregeld. Toen de regio's in West-Friesland zelfstandiger werden zette Margreeth samen met Saskia de Korte de Kring en de regio op. 

Toen de nog verloskundige actieve huisartsen wilden stoppen en de verloskunde wilden overdragen aan het ziekenhuis, vond Margreeth een manier om deze vrouwen toch in de eerste lijn te houden. Margreeth heeft twee termijnen in het hoofdbestuur van de KNOV gezeten, waar haar focus vooral lag op keuzevrijheid van de zwangere en behoud van de thuisbevalling. Later vormde ze met Pien Minnesma het laatste bestuur van het dr. Terburghfonds. Daarnaast was ze bestuurslid van het Pensioenfonds voor Verloskundigen. 

Ali Lems 20 mei 1924 – 28 oktober 2006 
Mevrouw Lems was een begrip in Rotterdam. Hoewel ze 40 jaar, van 1951 tot 1991, praktijk voerde in Rotterdam-Zuid was ze ver daarbuiten bekend. Naast haar praktijk was zij voorzitter van de NOV, voorzitter van het Pensioenfonds en de eerste hoofdredacteur van het Tijdschrift. Ze regelde zelf de verzending. Ze zag het belang in van de LVR en heeft deze samen met gynaecoloog Oscar van Hemel ontwikkeld en zette zich in voor de implementatie. 

Ze begeleidde studenten verloskunde en co-assistenten. Menig huisarts en gynaecoloog heeft onder haar leiding de eerste baring begeleid. In 1987 was ze betrokken bij de organisatie van het ICM congres in Nederland. Naar verluidt het enige congres waar geld overbleef, dat vervolgens weer goed werd besteed en verantwoord. Ali was op één ding zeer strikt. Ook al was de vroedvrouw ongetrouwd, haar aanspreektitel was Mevrouw en niet Juffrouw. Ali Lems was een icoon binnen de KNOV. 

Mw Mastboom - Ringeling 
Mevrouw Mastboom - Ringeling zette zich in de jaren '70 in voor het pensioenfonds. In de jaren ’80 was zij plaatsvervangend lid van het Raadgevend Comite voor de opleiding van verloskundigen.  

Wilhelmina J. Meijer 28 mei 1924 – 5 april 2019 
In de Amsterdamse verloskundigenwereld was Mieke Meijer een begrip. Als verloskundige die in het WG/ AMC het onderwijs aan de studenten (zowel medische studenten als student verloskundigen) verzorgde.  

Toen de toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid de opleiding voor verloskundigen uitsluitend toegankelijk wilde maken voor verpleegkundigen (als tweejarige on-top opleiding, net als in veel andere landen) kwam Mieke in actie. Samen met Madelon Boot en ondersteund door de beroepsvereniging werd er op allerlei niveaus geprotesteerd. Hiermee leverde Mieke een bijdrage aan het behoud van de thuisbevalling en het zelfstandige vak van verloskundige.

Mieke voelde zich zeer verantwoordelijk voor het verloskundig vak en was bestuurlijk actief in de Katholieke Bond en na de fusie in de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (NOV) en na 1998 de KNOV. Ook motiveerde zij jonge collega’s lid te worden van onze beroepsorganisatie. Bij haar benoeming tot erelid werd de Gouden Ooievaar uitgereikt. Zij was er trots op. Ook werd zij Koninklijk onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

Pien Minnesma 06 augustus 1941 
Pien studeerde in 1963 af aan de Amsterdamse Kweekschool. Na een waarneemperiode ging ze aan de slag als verloskundige bij de kraamkliniek Frankenslag in den Haag. Ze werd gevraagd door de groepspraktijk Zeeburgerdijk van de GGD in Amsterdam, maar na één jaar vertrok ze naar Zaanstreek Noord, waar ze zou blijven.  

Vanaf 2004 tot de opheffing in 2020 vormde Pien samen met Margreeth van der Kwast het bestuur van het dr Terburghfonds voor behoeftige vroedvrouwen. Voor de oprichting van het pensioenfonds was er veel armoede onder gepensioneerde verloskundigen. De KNOV deed ook elk jaar een oproep om geld te doneren. Dit werd gebruikt voor broodnodige aankopen zoals een winterjas of passend schoeisel. Pien ging regelmatig op huisbezoek en zag waar behoefte aan was.

Naast het werk in de groepspraktijk was Pien kringvoorzitter en regio-voorzitter. Pien was ook betrokken bij de ontwikkeling van Orfeus. Tegenwoordig is ze lid van het bestuur van DPV. 

Marga de Reu - Cuppens 07 januari 1948 
Samen met haar man Paul zette ze zich in voor het bestuurlijke werk naast de praktijk. Ze was lid verloskundige aan het College voor Medisch Tuchtrecht in eerste aanleg te Eindhoven. Daarnaast is ze lang Kringvoorzitter in den Bosch geweest en lid van diverse werkgroepen binnen de KNOV.

Paul de Reu 03 november 1947 
Samen met Marga zette hij zich naast hun praktijk in als bestuurder. Onder andere als bestuurslid van de NOV in Brabant en lid van het hoofdbestuur van de NOV. Hij promoveerde op het belang van echo-onderzoek om groeivertraging op te sporen en werd via de NOV voorzitter van de Landelijke Commissie Ultrageluid. 

Ook zat hij in de privacy commissie van de PRN, later Perined. Daarnaast heeft hij van 1989 tot 2016 diverse bestuursfuncties vervuld, onder andere bij de Stichting Perinatale Audit. 

Sara Rombach 4 december 1925 - 23 oktober 2016 
Sara Rombach was heel betrokken bij de NOV als penningmeester. Ze stond bekend om haar zuinigheid. Toen Nederland in 1987 het ICM congres organiseerde, was zij de penningmeester. Het congres in Nederland is het enige in de geschiedenis dat binnen het budget bleef, er bleef zelfs geld over. Dat werd besteed aan goede doelen die aan verloskunde verwant waren. Elke cent werd verantwoord. 

Ze bewaarde ze het Tijdschrift voor Verloskundigen. In 1981 schonk ze de bijna complete verzameling tijdschriften die de NOV en haar voorgangers sinds 1897 hebben uitgegeven aan de NOV. Hiermee leverde ze een belangrijke bijdrage aan het borgen van de geschiedenis van de vereniging.

Loes Schultz 06 april 1942 
Loes werd in 1961 als leerling vroedvrouw lid van de NOV. In 2008 stopte ze met de praktijk in Utrecht en ging geschiedenis studeren. Voor haar scriptie, ‘Nederlandse verloskundigen, hun historie en verloskundig erfgoed, een veronachtzaamd gebied,’ wilde ze de zogenoemde Klomp-cahiers inzien. Dankzij Thera van Erp, bestuurslid van de Catharina Schrader Stichting (inmiddels Commissie Catharina Schrader) kon ze in het archief terecht en daar bleef ze bij betrokken. Dankzij de inzet van Loes, Thera en oud-hoofdredacteur Wil van Veen kon de collectie Verloskundig Erfgoed na de verhuizing van de NOV worden opgenomen in het Medisch Archief op Urk. Tot op vandaag helpt Loes menigeen die met vragen komt op weg. 

Door Spronken - Verschuren 15 januari 1933 - 18 april 2013 
Door was directeur van de opleiding Heerlen en een echte onderwijsvernieuwer. In de jaren '80 en '90 wierp ze zich op als pleitbezorger van de academisering van de opleiding. In Heerlen heeft ze het vaardigheidsonderwijs gemoderniseerd door Probleem Georiënteerd Onderwijs te introduceren en ze gaf een aanzet tot een meer wetenschappelijke aanpak van de opleiding tot verloskundige. Vakken als epidemiologie en wetenschappelijk oriëntatie werden door haar toegevoegd aan het curriculum. 

Ton Timmermans 12 januari 1934 - 22 september 2014 
Na ontwikkelingswerk als verloskundige in Pakistan startte Ton in de jaren '60 als solist in Venlo en Blerick. Ton stond dag en nacht klaar voor de zwangeren in haar regio. Ze leefde voor haar vak en ze heeft heel veel geboortes mogen begeleiden. De spreekuren vonden destijds nog in haar eigen woonhuis plaats.  

Ton heeft tijdens haar werk veel van haar kennis over mogen dragen op jongere collega’s. Ze was een echte pionier in het echoën en vond dit een belangrijke diagnostische aanvulling binnen het vak van verloskunde. Ze zat met collega’s in de landelijke werkgroepen echoscopie en heeft lange tijd een bestuursfunctie gehad in de regio Limburg. 

Sjaak Toet 15 maart 1966 
Sjaak studeerde af in 1997. In 1998 vestigde hij zich in Sliedrecht waar hij jarenlang een duopraktijk had. In Sliedrecht vertegenwoordigde hij lang de verloskunde in de commissie Eerstelijns Gezondheidszorg van de gemeente Sliedrecht en hij was initiatiefnemer van de oprichting van KNOV-kring ‘Gorcum’. Hij werkte mee aan het ontwikkelen van het praktijkanalyse instrument en was lid van de nascholingscommissie. Daarnaast was hij ook lid van het expertpanel voor elektronische informatie uitwisseling in de perinatologie van het NICTIZ (Nationaal ICT Instituut in de Zorg). 

Van 2004 tot 2010 was hij voorzitter van de KNOV. Daarna werd hij penningmeester van de Catharina Schrader Stichting en werd hij Arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. 

In 2012 werd Sjaak bestuurslid van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen, waar hij momenteel nog steeds secretaris is. Eveneens in 2012 werd hij bestuurder van de PRN. Hij maakte de fusie van PRN-PAN tot Perined mee, waar hij nog steeds bestuurder is.Sjaak heeft zich in zijn regio ingezet voor de versterking van de eerstelijnsgeboortezorg door de oprichting van Cooperatie ‘Nieuw in de Wereld’. Sinds 2016 is hij Directeur-bestuurder van de SPSRU (Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht). 

Pieter Treffers 03 mei 1928 - 21 oktober 2013 
Pieter Treffers was een markante persoonlijkheid die van 1978 tot 1993 hoofd van de Vrouwenkliniek in Amsterdam is geweest als opvolger van Kloosterman. Hij heeft zich vooral met verloskunde beziggehouden Hij was een echte clinicus die het belang van de patiënt boven alles stelde en geneeskundig handelen gebaseerd op wetenschappelijke evidentie voorop stelde, ver voor de ‘evidence-based medicine’-hausse. Medische handelingen in de kliniek moesten meerwaarde hebben, anders hoorden zij in de eerste lijn thuis. Hij heeft in de traditie van de Vrouwenkliniek de goede band met de verloskundigen altijd bewaard en wetenschappelijk onderzoek in de verloskunde ook, en misschien wel juist, bij laagrisicozwangerschappen bevorderd. Tot op hoge leeftijd werkte hij als adviseur ‘Maternal and Newborn Health’ bij de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève. 

Filippa Twijnstra - Lugtenburg 17 oktober 1933 - 24 april 2021 
Filippa was 1958 tot 1962 medisch zendeling in Ethiopië. Ze was verpleegkundige en verloskundige. Daarnaast studeerde ze aan het theologisch seminarie Zandbergen. Ze heeft zich altijd hard gemaakt voor de eigen identiteit van verloskundigen en de keuzevrijheid van vrouwen. Ze was nauw betrokken bij de organisatie van het ICM congres in Nederland in 1987. Van 1974 tot 1987 was ze bestuurslid van de Bond van Nederlandsche Vroedvrouwen, later NOV. Ze werkte als verloskundige in Zwolle. 

Simone Valk 04 februari 1957 
Na de opleiding tot verpleegkundige volgde de opleiding tot verloskundige in Rotterdam. In 1982 studeerde ze af. Ze vestigde zich in Nieuwerkerk ad IJssel. Aanvankelijk in een tweevrouwspraktijk. Simone was geen bestuurder maar is wel twee termijnen voorzitter geweest van Kring Rotterdam. Cliëntbelangen liggen haar na aan het hart. In 2012 was ze één van de organisatoren van de eerste Human Rights in Childbirth conferentie in den Haag. De oprichting van Geboortebeweging, de clientenorganisatie voor rechten in de geboortezorg vloeide daaruit voort. 

Vanaf 1997 was ze betrokken bij de Klachtencommissie van de KNOV. Na de invoering van de Wkkgz in 2016 ging dit over in de Geschilleninstantie Verloskunde waar ze acht jaar lid is geweest. Simone was nauw betrokken bij de vertaling van Proactive Support of Labor en heeft hiervoor de cliëntenwebsite ontwikkeld. 

Voor het Tijdschrift voor Verloskundigen leverde ze regelmatig boekrecensies. In 2022 ging ze met pensioen. De tweevrouwspraktijk was toen uitgegroeid tot een praktijk met negen mensen. Naast haar pensioen is ze nog regelmatig betrokken bij projecten van de KNOV. 

Informatie gezocht

Over één erelid, Mw Berrevoets - Kuiper, hebben we helaas geen informatie kunnen vinden. Kun jij ons iets vertellen over dit erelid? Mis je ereleden in dit overzicht of vind je dat er iets belangrijks ontbreekt bij de andere ereleden? Dan horen we dit heel graag via info@knov.nl.

 

Benoeming van de vijf nieuwste ereleden tijdens de ALV van december 2023