Vakkennis

Laatste update: 09 december 2021
Plaatsingsdatum: 02 september 2021

Remifentanil is een opioïde dat wordt toegediend via een infuus in de hand. De vrouw krijgt uitleg van de directe zorgverlener over de pomp waarmee zij zelf de hoeveelheid remifentanil kan regelen. Omdat de vrouw zelf de hoeveelheid remifentanil bepaalt (met een maximum om overdosering te voorkomen), is dit een vorm van patiënt gecontroleerde analgesie (PCA). Remifentanil werkt snel, al na een paar minuten, en wordt snel weer afgebroken. Aangezien remifentanil gemakkelijk de placenta passeert, wordt de conditie van moeder en kind bewaakt. Bij de vrouw monitort men regelmatig de zuurstofsaturatie met een vingermeter. Van het kind wordt de hartslag permanent gecontroleerd met een CTG.

Standard Operating Procedure over het gebruik van remifentanil-PCA op de verloskamer 

Remifentanil-PCA werd niet aanbevolen voor algemeen gebruik in de multidisciplinaire richtlijn ‘Medicamenteuze pijnbehandelingen tijdens de bevalling’ (2008). Toch werd remifentanil in veel ziekenhuizen gebruikt, ook buiten een onderzoekssetting. 

Om de veiligheid rondom het gebruik van remifentanil-PCA te waarborgen verzocht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (toen nog IGZ) de betrokken beroepsgroepen een Standard Operating Procedure (SOP) te maken. Dit is een stappenplan voor het gebruik van remifentanil-PCA op de verloskamer. De SOP is opgesteld door een werkgroep die is ingesteld door de besturen van de KNOV, NVA, NVOG en NVZA. 
De KNOV is verheugd dat de partijen tot een gezamenlijk document zijn gekomen. De SOP is geen officiële richtlijn of protocol. Wel kan de SOP als leidraad dienen bij het opstellen van lokale protocollen. 
In de werkgroep is afgesproken dat herziening van de multidisciplinaire richtlijn ‘Medicamenteuze pijnbehandelingen tijdens de bevalling’ uit 2008 op korte termijn moet worden gestart. 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda