Vakkennis

Laatste update: 02 september 2022
Plaatsingsdatum: 26 april 2022

Op deze pagina vind je de laatste updates, persberichten, adviezen, handige links en documenten met betrekking tot de zorgverlening aan vrouwen uit Oekraïne. 

De KNOV is een werkgroep gestart om goede verloskundige zorg te kunnen bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast zijn we met Vluchtelingenwerk in gesprek over welke informatie we over het Nederlandse geboortezorgsysteem en de rol van de verloskundige aan de website refugeehelp.nl kunnen toevoegen. 

Heb je behoefte aan overleg of ondersteuning op dit gebied? Neem dan contact op met de KNOV via MijnHelpdesk in MijnKnov (alleen voor leden). Ben je journalist of redacteur? Neem dan contact op via pers@knov.nl. 

Informatie en aandachtspunten voor verloskundigen omtrent gevluchte Oekraïense vrouwen

De informatie op deze pagina is gebaseerd op informatie van de Rijksoverheid, de zorgverzekeringslijn, het Centraal Administratie Kantoor (CAK), Vluchtelingenwerk, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Pharos. Vooral de informatie van Pharos is gericht op de invulling van de zorg gebaseerd op kenmerken van Oekraïne. Het verdient aanbeveling deze volledig te lezen. 

We vullen dit graag aan met tips vanuit het werkveld. Mail je tips naar oekraine@knov.nl. 

 • Pharos

  Deze infosheet biedt feiten en cijfers over Oekraïense vluchtelingen en zaken waar je als zorgprofessional op moet letten zoals de meest voorkomende gezondheidsrisico’s. Lees hier ook over vaccinaties, tolken, basisregistratie en werkvergunningen.  

  Algemene informatie van de Rijksoverheid

  Vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op opvang, werk en zorg. Kinderen hebben bovendien recht op onderwijs. Dit is geregeld in de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. 

  • Zie Rijksoverheid voor algemene informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.  
  • Het CAK biedt informatie over de financiering van (verloskundige) zorg.

  Informatie ontwikkeld door ketenpartners e.a. voor Oekraïense vluchtelingen

  • Refugeehelp: "Bent u net in Nederland aangekomen en vraagt u zich af hoe u door de juridische procedures moet navigeren? Deze middelen kunnen u helpen op het gebied van asielprocedures in Nederland, het aanvragen van een visum, het recht op rechtsbijstand en hulp bij terugkeer naar eigen land. Vluchtelingen uit Oekraïne vallen onder speciale regels (de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn). Vluchtelingen uit Oekraïne hebben zolang ze onder deze speciale regels vallen recht op opvang, werk, zorg en onderwijs." 
  • Zorgverzekeringslijn: Gevlucht uit Oekraïne? Zo is de vergoeding van medische zorg geregeld. 
  • Inschrijven in Nederland, Gemeente & IND: Vluchtelingen uit Oekraïne die zich bij de gemeente laten registreren, zijn automatisch bekend bij de IND. Zij hoeven nu niets te doen om hun verblijfsrecht te regelen. De IND werkt nog uit hoe deze vluchtelingen bewijs van hun verblijfsrecht krijgen dat op termijn nodig kan zijn om gebruik te maken van bepaalde voorzieningen. 
  • COA: Net als iedereen kunnen asielzoekers naar de huisarts, een verloskundige of het ziekenhuis. COA-medewerkers informeren asielzoekers over de Nederlandse gezondheidszorg en begeleiden minder zelfredzame bewoners bij hun gang naar de zorg. Op elk azc houdt een huisarts spreekuur. En met vragen over hun gezondheid kunnen de bewoners van een azc 24/7 bellen met een medisch contactcentrum. 

  Declareren 

  • CAK: Het verlenen van zorg aan Oekraïense vluchtelingen dient binnen 7 dagen na (start) zorgverlening gemeld te worden via het "Meldpunt Onverzekerden Zorg” bij de GGD GHOR om subsidie via het CAK aan te kunnen vragen. Sinds 28 april 2022 is het niet meer nodig om dit elke 30 dagen te vernieuwen.  
  • Nederlandse zorgverzekering: Indien mensen uit Oekraïne een baan in Nederland hebben, hebben zij recht op een Nederlandse zorgverzekering. Zij worden verzekerd via de wet langdurige zorg door hun werkgever. De verloskundige kan de zorg dan declareren via de zorgverzekering (Pharos).
  • Regeling asielzoekers: Indien Oekraïense mensen door de COA worden opgevangen hebben zij een COA-pas. Dan wordt er gedeclareerd via de regeling asielzoekers. 

  SKGZ-webinar: Hoe is de vergoeding van medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne geregeld? | SKGZ

  Factsheet zorgkosten vluchtelingen uit Oekraïne voor zorgverleners

  Q&A voor zorgverleners over RMO

  Voor meer informatie klik hier.

 • In Oekraïne is het gebruikelijk om naar een ziekenhuis/gynaecoloog te gaan voor zorg tijdens zwangerschap of baring. Dit betekent dat vrouwen uit Oekraïne de verloskundige beroepsgroep niet (goed) kennen, net zomin als de thuisbevalling. Dit is vergelijkbaar met andere groepen vluchtelingen. Oekraïense zwangeren hebben dus (meer) uitleg nodig over het Nederlandse systeem, de rol en opleiding van de Nederlandse verloskundige én het systeem van kraamzorg .  

  Ondersteunende producten:  

   

 • Op deze pagina vind je de informatie per onderwerp op alfabetische volgorde. 

 • Relevante documenten, zoals de Ketenrichtlijn Geboortezorg Asielzoeksters en de TBC-screening vind je aan de rechterkant van deze pagina onder 'Ondersteunende producten'. 

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda