Vakkennis

Laatste update: 01 februari 2023
Plaatsingsdatum: 23 augustus 2013

De NHG-standaard ‘Zwangerschap en Kraamperiode’ geeft aanbevelingen voor alle huisartsen op het gebied van verloskundige zorg tijdens de zwangerschap en de kraamperiode. De standaard bevat ook veel nuttige informatie voor verloskundigen. 

Het beleid rondom anemie en hypertensie uit de NHG-standaard sluit aan op de richtlijnen van de KNOV. Aan de orde komen onder andere 

  • prenatale diagnostiek 
  • voorlichting 
  • algemene medische taken bij bezoek aan de huisarts tijdens de zwangerschap 
  • borstvoeding  
  • aandachtspunten en problemen tijdens zwangerschap en de kraamperiode. 

De standaard is door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) ontwikkeld. Een KNOV-afgevaardigde was lid van de werkgroep. In de herziene versie (2012) is een paragraaf toegevoegd met samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en verloskundigen. Er ligt momenteel een nieuwe versie klaar ter autorisatie, de verwachte oplevering is in kwartaal 2 van 2023. 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda