Innovatie & ICT

Een van de speerpunten binnen de visie van de KNOV is het actief inzetten van technologie (& E-health). De cliënt is gebaat bij een goede en veilige manier van gegevens(informatie)-uitwisseling tussen cliënt en zorgverlener en zorgverleners onderling zodat de cliënt kwalitatief goede zorg krijgt. Er worden veel gegevens opgeslagen rondom zwangerschap, geboorte en het kraambed. Deze gegevens worden gebruikt voor onderzoek naar verbetering van de zorg en voor het aantonen van de kwaliteit van de zorg d.m.v. kwaliteitsindicatoren. Hierbij is het doel om continue de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren voor de zwangere vrouw. Zo draagt het ook bij aan de missie van de KNOV het kunnen leveren van dé beste geboortezorg die zwangeren nodig hebben. 

Het programma Innovatie & ICT bestaat uit de volgende dossiers: