Klachten & Geschillen

De KNOV ondersteunt leden rond klachten en geschillen. Iedere verloskundige is op grond van de Wkkgz verplicht een klachtenregeling te treffen voor haar cliënten. Dit gebeurt via de klachtenregeling van de KNOV. De KNOV heeft deze opgesteld en faciliteert bepaalde onderdelen hiervan voor cliënten en hun naasten. In de regeling zijn de algemene regels voor de omgang met onvrede, ervaren tekorten of klachten beschreven. De handreiking 'Omgaan met klachten in de verloskundigenpraktijk' geeft handvatten voor het uitvoeren van een cliëntgerichte klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de Wkkgz. Daarnaast krijg je concrete suggesties hoe je een klachtenregeling kunt gebruiken voor kwaliteitsverbetering van uw zorg. 

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Oproepen

Agenda