Vakkennis

Laatste update: 25 juli 2023
Plaatsingsdatum: 19 september 2021

Het lijkt uit literatuur aannemelijk dat het klieven van tongriemen (en in mindere mate het klieven van lipriemen) bij pasgeborenen sommige borstvoedingsproblemen kan voorkomen of behandelen. Het klieven van tong- en lipriemen (frenulotomie) door verloskundigen is al een aantal jaar onderwerp van discussie. Frenulotomie is niet opgenomen in de lijst met voorbehouden handelingen van de AMvB-verloskunde (AMvB = Algemene Maatregel van Bestuur, behorend bij de wet BIG). De KNOV heeft zich daarom altijd op het veilige standpunt gesteld dat verloskundigen deze bevoegdheid waarschijnlijk niet hebben.  

Maar er zijn ook nog andere interpretaties van dit vraagstuk mogelijk. Zo zou frenulotomie kunnen vallen onder het bevorderen en bewaken van het natuurlijke verloop van (…) het kraambed (AMvB-verloskunde artikel 5, lid 1) of onder de verantwoordelijkheid voor het begeleiden van en het toezicht houden op de voedingsstatus van de zuigeling (AMvB-verloskunde artikel 5, lid 3). Daarnaast zou frenulotomie door verloskundigen kunnen vallen onder het Gewoonterecht: documentatie hierover voert terug tot zeker begin achttiende eeuw.  

De KNOV heeft daarom hierover met VWS een gesprek gevoerd en gevraagd of er een AMvB- wijziging nodig is om de bevoegdheid te kunnen regelen. In reactie daarop heeft VWS vragen voorgelegd, die de KNOV heeft beantwoord. Helaas heeft dit niet geleid tot een wijziging in de AMvB.  

KNOV-standpunt (2023) 

Het KNOV-standpunt zegt over het klieven van tong- en lipriemen het volgende: 

  • Het klieven van tong- en lipriemen is een voorbehouden handeling waarvoor verloskundigen niet bevoegd zijn. 
  • Het klieven van tong- en lipriemen door verloskundigen (regionaal) kan alleen in een constructie waarbij een arts deze handeling volgens de Wet BIG heeft gedelegeerd. Zie hiervoor: Informatie - KNOV 
  • Uitbreiding van de AMvB op dit onderwerp is gewenst. Frenulotomie blijft een punt waarvan het bestuur vindt dat dit gewoon binnen het deskundigheidsgebied van de verloskundige hoort en dat dit een laagdrempelige handeling is om borstvoedingsproblemen te voorkomen. Echter, de aanpassing van het AMvB vraagt veel voorbereiding en ook steun van andere beroepsgroepen. Deze heeft de KNOV nu onvoldoende, alsook onvoldoende capaciteit om dit nu op te pakken. In 2024 verwacht het bestuur hier opnieuw naar te gaan kijken. 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma