Vakkennis

Laatste update: 07 december 2021
Plaatsingsdatum: 19 september 2021

Het lijkt uit literatuur aannemelijk dat het klieven van tongriemen (en in mindere mate het klieven van lipriemen) bij pasgeborenen sommige borstvoedingsproblemen kan voorkomen of behandelen. Het klieven van tong- en lipriemen (frenulotomie) door verloskundigen is al een aantal jaar onderwerp van discussie. Frenulotomie is niet opgenomen in de lijst met voorbehouden handelingen van de AMvB-verloskunde (AMvB = Algemene Maatregel van Bestuur, behorend bij de wet BIG). De KNOV heeft zich daarom altijd op het veilige standpunt gesteld dat verloskundigen deze bevoegdheid waarschijnlijk niet hebben. 

Maar er zijn ook nog andere interpretaties van dit vraagstuk mogelijk. Zo zou frenulotomie kunnen vallen onder het bevorderen en bewaken van het natuurlijke verloop van (…) het kraambed (AMvB-verloskunde artikel 5, lid 1) of onder de verantwoordelijkheid voor het begeleiden van en het toezicht houden op de voedingsstatus van de zuigeling (AMvB-verloskunde artikel 5, lid 3). Daarnaast zou frenulotomie door verloskundigen kunnen vallen onder het Gewoonterecht: documentatie hierover voert terug tot zeker begin achttiende eeuw. 
De KNOV heeft daarom hierover met VWS een gesprek gevoerd en gevraagd of er een AMvB- wijziging nodig is om de bevoegdheid te kunnen regelen. In reactie daarop heeft VWS  vier vragen voorgelegd, die de KNOV gaat beantwoorden. 

  1. Wordt deze handeling binnen de initiële opleiding gedoceerd? 
  2. Is het zo dat verloskundigen ook deze handeling zelf indiceren? (onder andere risicoafweging van de consequenties maken)? 
  3. Is dit een handeling die zou kunnen worden gezien als 'het voorkomen van afwijkingen bij een kind'? (zie huidige AMvB). 
  4. Graag ontvangen wij ook een steunbetuiging van jullie voorstel van de beroepsgroep die anders/ook deze handeling verricht. In ieder geval moet blijken dat een andere beroepsvereniging dit ook als een handeling van de verloskundige ziet. 

De KNOV zet in op het beantwoorden van deze vragen (status november 2018). Hierna bepaalt VWS of een wijziging van de AMvB nodig is.

KNOV-standpunt (voorjaar 2015)

Het KNOV-standpunt zegt over het klieven van tong- en lipriemen het volgende:

  • Het klieven van tong- en lipriemen is een voorbehouden handeling waarvoor verloskundigen niet bevoegd zijn.
  • Het klieven van tong- en lipriemen door verloskundigen (regionaal) kan alleen in een constructie waarbij een arts deze handeling volgens de Wet BIG heeft gedelegeerd.
  • Uitbreiding van de AMvB op dit onderwerp is gewenst.
  • Een AMvB-uitbreidingsaanvraag wordt bij voorkeur meegenomen bij de eerstvolgende uitbreidingsaanvraag, waarschijnlijk het specialistenregister voor klinisch verloskundigen.

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma