Vakkennis

Laatste update: 18 oktober 2021
Plaatsingsdatum: 09 september 2021

Ouders kunnen hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT) en structureel echoscopisch onderzoek.

Het Draaiboek Prenatale screening onderzoek beschrijft wat nodig is om de prenatale tijdens de zwangerschap effectief en binnen de kwalitatieve kaders te laten verlopen. Het draaiboek richt zich op alle professionals die betrokken zijn bij de prenatale zorg in het algemeen, en de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek in het bijzonder.

Het draaiboek 'Downsyndroom en SEO' van het RIVM beschrijft het hele proces van prenatale screening. Het draaiboek helpt de zorgverlener bij de verschillende stappen binnen dit proces.

Structureel Echoscopisch Onderzoek

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) 2e trimester screening; Screening naar lichamelijke aandoeningen met het Structureel Echoscopisch Onderzoek in de 18e tot 20e week van de zwangerschap.

NIPT

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een nieuwe eerste trimester screening, waarbij bloed van de zwangere wordt afgenomen en onderzocht in een laboratorium. In het bloed van de zwangere zit ook erfelijk materiaal (DNA) van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of er aanwijzingen zijn van trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom).

Meer informatie

 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda