Vakkennis

Laatste update: 22 maart 2023
Plaatsingsdatum: 09 september 2021

Ouders kunnen hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening door middel van de NIPT en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO). 

Het Draaiboek Prenatale screening beschrijft wat nodig is om de prenatale screening tijdens de zwangerschap effectief en binnen de kwalitatieve kaders te laten verlopen. Het draaiboek richt zich op alle professionals die betrokken zijn bij de prenatale zorg in het algemeen, en de prenatale screening door middel van de NIPT en het structureel echoscopisch onderzoek in het bijzonder. 

Op de website van het RIVM wordt het hele proces van prenatale screening beschreven. 

Structureel Echoscopisch Onderzoek

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) wordt aangeboden rond de 13e én rond de 19e week van de zwangerschap. Hierbij wordt gescreend naar lichamelijke aandoeningen van de ongeborene.

NIPT

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een eerste trimester screening, waarbij bloed van de zwangere wordt afgenomen en onderzocht in een laboratorium. In het bloed van de zwangere zit ook erfelijk materiaal (DNA) van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of er aanwijzingen zijn van trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom).

 

Lees ook

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda