Vakkennis

Laatste update: 23 februari 2023
Plaatsingsdatum: 07 februari 2020

In Nederland krijgen alle pasgeborenen de gehoorscreening aangeboden. De hielprik en de gehoorscreening worden tijdens hetzelfde huisbezoek aangeboden, tussen de 4e en 7e dag na de geboorte.

Doel neonatale gehoorscreening

De neonatale gehoorscreening heeft als doel om kinderen met een permanent gehoorverlies van minimaal 40 Decibel (dB) aan 1 of beide oren tijdig op te sporen, zodat bij kinderen met een dubbelzijdig gehoorverlies vóór de leeftijd van een half jaar gestart kan worden met een passende interventie.

Uitvoering gehoorscreening

De gehoorscreening wordt meestal uitgevoerd door een medewerker van een JGZ-organisatie of de kraamzorg. In sommige JGZ-organisaties in Zuid-Holland en Gelderland wordt de hielprik nog uitgevoerd door de verloskundige. De gehoorscreening wordt dan aangeboden op het consultatiebureau, als het kind enkele weken oud is. Als kinderen langer dan drie weken in het ziekenhuis verblijven dan wordt de kinderarts om toestemming gevraagd om de gehoorscreening vier à vijf weken na de geboorte in het ziekenhuis aan te bieden.

Foldermateriaal

Verloskundigen hebben van het Ministerie van VWS de taak gekregen om de voorlichting over de neonatale screening te verzorgen. Voorlichting aan ouders over de gehoortest vindt plaats tijdens de zwangerschap met behulp van de folder hielprik- en gehoorscreening van het RIVM.

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda