Landelijk

Om te streven naar de beste geboortezorg, werkt de KNOV samen met diverse partners in de geboortezorg. Deze samenwerking betreft een breed terrrein. Er is regelmatig overleg dat zich uitstrekt van inhoud van verloskundige zorg (zoals Inspectie van de Gezondheidszorg, opleidingen verloskunde, NVOG, NVK en RIVM), samenwerkingspartners in de eerste lijn (zoals VELO, NHG, BEN, kraamzorg, BO geboortezorg, VVAH), samenwerkingspartners in de tweede lijn (o.a. NVZ, NFU, V&VN), organisaties van cliënten (zoals Patiëntenfederatie Nederland, Geboortebeweging), partijen die betrokken zijn bij de bekostiging van verloskundige zorg (zoals ZN, individuele zorgverzekeraars, NZa) en – als het gaat om de geboortezorg als geheel – het CPZ, Zorginstituut Nederland (ZIN), ministeries van VWS en OC&W en politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer.