Onderwijs & Registers

Verloskundigen volgen een brede basisopleiding. Hierdoor zijn zij in staat om op diverse werkplekken en onder verschillende werkomstandigheden te handelen. Daarnaast kunnen verloskundigen zich specialiseren in verschillende richtingen, bijvoorbeeld het verlenen van zorg aan zwangere vrouwen met meervoudige en ernstige complicaties. Het beroep van verloskundige vereist wetenschappelijke en academische competenties. Scholing en opleiding zijn daarom belangrijke pijlers in het takenpakket van de KNOV.

Het programma Onderwijs & Registers bestaat uit de volgende dossiers: