Vakkennis

Laatste update: 02 maart 2023
Plaatsingsdatum: 14 november 2019

De multidisciplinaire richtlijn Varicella is in 2020 geschreven voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met waterpokken.

De richtlijn is uitgewerkt in modules met daarbij aandacht voor een grondige anamnese van je cliënt, een eventuele IgG-bepaling bij twijfel aan de immuniteit en het advies tot (oraal of intraveneuze) behandeling van zwangeren bij besmetting.  

 • De richtlijn Varicella kwam tot stand op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie. In samenwerking met: 

  • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) 
  • Vereniging van Infectieziekten 
  • Nederlands Huisartsen Genootschap 
  • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 
  • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie 
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde 
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie 
 • Het varicella-zostervirus (VZV) is een van de meest voorkomende virussen. Het veroorzaakt waterpokken, doorgaans een mild ziektebeeld. Bij zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand leidt besmetting eerder tot complicaties, zoals een longontsteking. Bovendien kan er een intra-uteriene infectie optreden. Dit kan in de vroege zwangerschap afwijkingen bij de foetus veroorzaken (tot een amenorroeduur van 20 weken) of een voor de pasgeborene gevaarlijke perinatale infectie (5dagen voor tot 2 dagen na de bevalling). 

 • Voor de preventie en behandeling van een VZV-infectie zijn de mogelijkheden tijdens de zwangerschap beperkt. Een goede VZV-anamnese is daarom extra belangrijk. Ook is het van belang om als zorgverlener je eigen VZV-status te weten, zodat je maatregelen kunt treffen als je niet beschermd blijkt te zijn. 

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda