Vakkennis

Laatste update: 15 februari 2023
Plaatsingsdatum: 06 oktober 2021

De KNOV-standaard 'Prenatale verloskundige begeleiding' geeft aanbevelingen voor een cliëntgerichte prenatale begeleiding. Welke wensen en behoeften hebben zwangeren en hoe kan de verloskundige haar begeleiding daar zo goed mogelijk op afstemmen? Daarnaast geeft de standaard ook aanbevelingen voor de risicoselectie voor psychosociale problematiek, het prenatale consultschema, en beschrijft het de kennis, attitude en vaardigheden voor een cliëntgerichte begeleiding.

Deze richtlijn wordt momenteel herzien met een multidisciplinaire werkgroep (start 2022, verwachte oplevering 2024).

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda