Vakkennis

Laatste update: 07 december 2021
Plaatsingsdatum: 30 augustus 2021

Tijdens de zwangerschap kan een sterke groei van de baarmoeder optreden. Dit wordt positieve discongruentie genoemd. Een andere term is Large for Gestational Age (LGA), bij een geschat gewicht boven het 90e of 95e percentiel op basis van echoscopie. Na de geboorte wordt gesproken over macrosomie, bij een geboortegewicht > 4500 gram/>p90. 

Tijdens de zwangerschap wordt de groei van de foetus beoordeeld via uitwendig onderzoek, seriële symfyse fundus metingen, of met echoscopie. In 2021 komt er een nieuwe richtlijn ‘opsporing foetale groeivertraging’. Positieve discongruentie kan samenhangen met een bovengemiddelde groei van het kind. Maternale oorzaken die kunnen leiden tot positieve discongruentie zijn uterus myomatosis, overgewicht of diabetes gravidarum.

Macrosomie

In Nederland wordt 2% van de kinderen geboren met een geboortegewicht boven de 4500 gram, oftewel macrosomie. Dit is geassocieerd met diverse ongunstige geboorte-uitkomsten. Inschatten van het geboortegewicht voor de baring is echter lastig. Daarnaast verschilt het beleid bij LGA per ziekenhuis en per verloskundigenpraktijk. De factsheet 'Vermoeden van macrosomie’ beschrijft de screening en het beleid rondom LGA gedurende de zwangerschap en het routinematig inleiden van de baring bij vermoeden van macrosomie.

Ondersteunende producten

Om het gesprek met ketenpartners over integrale zorg te ondersteunen, heeft de KNOV een factsheet en time task matrix ‘Positieve discongruentie’ ontwikkeld. De factsheet geeft een overzicht van de belangrijkste data uit nationale en internationale richtlijnen, gegevens uit de Perined-database en de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. Verloskundigen kunnen de factsheet verloskundigen gebruiken om het beleid over positieve discongruentie samen met ketenpartners in het VSV vast te stellen. 
In de time task matrix is de specifieke zorg bij positieve discongruentie weergegeven. Het is een hulpmiddel voor het maken van een multidisciplinair zorgpad. 

De factsheet ‘Vermoeden van macrosomie’ is een gezamenlijk product van de KNOV, de Academie Verloskunde Maastricht en de Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen. Deze factsheet is online te lezen als een interactieve PDF. Je kunt hierin doorklikken naar de evidencetabellen en websites die in de tekst of literatuurlijst staan. 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda