Vakkennis

Laatste update: 15 december 2022
Plaatsingsdatum: 07 november 2022

De KNOV is van en vóór verloskundigen, ongeacht waar zij werkzaam zijn. Wij zijn van mening dat de positie van klinisch verloskundigen goed geborgd moet zijn in het ziekenhuis. Klinisch verloskundigen zijn de snelst groeiende groep verloskundigen en nemen steeds meer taken over binnen het ziekenhuis. Onderzoek laat zien dat zij 75% van de bevallingen begeleiden in het ziekenhuis.  

Hoewel klinisch verloskundigen dus steeds meer taken overnemen, blijft de functieherwaardering en de zelfstandige positie onduidelijk. Daarom is in het jaarplan 2023 een heel hoofdstuk gewijd aan het verbeteren van de positie van klinisch verloskundigen, inclusief de route hiernaartoe. Om dit te waarborgen is er geld vrijgemaakt in de begroting en is er een toegewijd team samengesteld om zich hierop te focussen. Het ministerie van VWS heeft in de zomer van 2021 formeel erkend dat klinisch verloskundigen wettelijk bevoegd zijn, om verloskundige handelingen zelfstandig in het ziekenhuis uit te voeren, mits zij hun bekwaamheid kunnen aantonen. Lees hierover meer.

Waar de KNOV zich samen met haar leden hard voor maakt: 

  • Hogere waardering (FWG 65, schaal 11 UMC) en erkenning voor de werkzaamheden van de klinisch verloskundige die de afgelopen jaren flink zijn uitgebreid. Met de vakbond is het proces richting FWG 65 in grote lijnen besproken en ook hoe zij daarbij kunnen helpen. 

  • Duidelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in relatie tot het werk wat klinisch verloskundigen doen. 

  • De medezeggenschap binnen het ziekenhuis, het ziekenhuisbeleid en de ziekenhuisbegroting vergroten, zodat deze in lijn is met de zeggenschap die de gynaecologen hebben. 

  • Een gelijkwaardige positie met een eigen expertise en autonome bevoegdheid, inclusief het openen van dbc's. 

  • Deelregister Klinisch Verloskundigen wordt begin 2023 opgeleverd. 
    Eind 2021 is er samen met de NVOG besloten om een deelregister ten behoeve van de klinisch verloskundigen in te richten. Net voor de afronding van dit traject neemt de NVOG ineens een ander standpunt in met het argument dat gynaecologen gaan over wat er in het ziekenhuis gebeurt. Dit staat haaks op het standpunt van VWS dat de verloskundige autonoom bevoegd is in de verloskunst. Lees hierover meer en bekijk de Q&A.

  • In 2023 wordt het platform Klinisch Verloskundigen uitgebreid met mandaat voor alle klinisch verloskundigen binnen de KNOV, zoals de specialisten een eigen platform hebben binnen de Federatie van Medisch Specialisten. 

  • Er zijn werkbezoeken ingepland. Het bestuur gaat op werkbezoek bij klinisch verloskundigen om de onderlinge relatie te versterken.