Vakkennis

Laatste update: 09 december 2021
Plaatsingsdatum: 14 november 2019

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is een gedeeltelijke of volledige verwijdering, of elke andere beschadiging, van de vrouwelijke geslachtsorganen zonder medische noodzaak. VGV, ook wel meisjes- of vrouwenbesnijdenis genoemd,  is een wereldwijd gezondheidsprobleem. Vanwege de complicaties en gevolgen hebben besneden vrouwen optimale begeleiding nodig tijdens zwangerschap, baring en kraambed. 

Naar schatting zijn 200 miljoen vrouwen wereldwijd besneden. VGV komt het meest voor in Afrika, maar ook in Azië en het Midden-Oosten. Door de toegenomen migratie komt het voor dat besneden vrouwen zich melden op het spreekuur van de verloskundige. Daarom is het belangrijk om VGV te herkennen, bespreekbaar te maken en te weten hoe te handelen bij de baring. 

  • Kort samengevat stelt het KNOV-standpunt VGV, dat besneden vrouwen zorgvuldig begeleid moeten worden tijdens het spreekuur, de bevalling en in het kraambed. Het standpunt gaat in op de signalering, het lichamelijk onderzoek, voorlichting, behandeling en nazorg van VGV. Daarnaast bevat het instructies voor de preventie van VGV, wanneer de verloskundige een aanstaande besnijdenis vermoedt. Dit standpunt wordt herzien.

  • Deze leidraad is in 2019 ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) in samenwerking met de KNOV, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS), Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), AJN Jeugdartsen Nederland (AJN), Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen en de Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN). In 2021 wordt een implementatieplan opgesteld. 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda