Sociale verloskunde

De eerste duizend dagen van een kind zijn cruciaal voor gezonde groei en ontwikkeling. Aansluitend bij de behoefte van de vrouw en haar kind, draagt de verloskundige mede zorg voor een gezonde start voor het kind. Tevens ondersteunt zij de vrouw in de transitie naar ouderschap en in het bereiken van optimale psychosociale gezondheid. Het dossier Sociale Verloskunde wordt binnen het Programma Preventie onderverdeeld in Positieve Gezondheid en Preventieagenda voor de Geboortezorg. 

Positieve gezondheid

In de visie van de KNOV is opgenomen dat verloskundigen handelen vanuit Positieve Gezondheid. Door vanuit deze visie een vrouw te begeleiden krijgt zij een brede kijk op haar eigen welzijn en gezondheid en is ze beter in staat haar eigen wensen te bepalen, te bespreken en er mee aan de slag te gaan. Daarom heeft de KNOV een partnership met iPH en organiseert trainingen met intervisie voor verloskundigen.

Preventieagenda voor de Geboortezorg 2018-2022

In de Preventieagenda van de Geboortezorg, 2018-2022: ‘Samen aan de start voor een beter Nederland’ geven de deelnemende partijen, waaronder de KNOV, in het College Perinatale Zorg aan hoe de geboortezorg vanuit het netwerk, kennis, kunde en relatie met de zwangere, wil en kan bijdragen aan een goede start voor een beter Nederland. De volgende subdossiers vallen hieronder:

 • Kansrijke start
  Een goede start is ook het uitgangspunt bij het actieprogramma Kansrijke Start van VWS. Leden van de KNOV zitten in de landelijke coalitie Kansrijke Start en zijn onze ambassadeurs voor het actieprogramma. Er is daarnaast een stuurgroep met een adviserende taak naar de minister; daarin eveneens zit een lid van de KNOV. Wat doet de KNOV nog meer op dit dossier?
  • Kansrijke Start – lokale coalites 
  • Projectaanvraag Kwaliteitsgelden 'Versterken rol verloskundige binnen Kansrijke Start' 
  • Kansrijke Start – landelijke Borgingsagenda 
   • Preconceptie gezondheid
   • Beter bereiken 
   • Beter Signaleren
   • Toerusten professionals
   • Verbinding medisch en sociaal domein 
 • Kansrijke ontmoetingen – project CPZ 
  • Maandelijkse Goede Start tafel (geboortezorg – JGZ) 
  • Verbinden medisch en sociaal domein 
 • Prenataal huisbezoek JGZ 
  • Werkgroep VWS 
  • Expertisegroep NCJ – handreiking
  • Specifieke module voor verloskundigen 
 • Centering Pregnancy 
 • KNOV-Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
 • Project kwaliteitsgelden: Voorkomen onbedoelde zwangerschappen in samenwerking met Rutgers.
 • Project GGD GHOR: Depressiepreventie bij aanstaande en pas bevallen moeders
  De GGD GHOR Nederland draait, samen met Academische werkplaats Jeugd Twente, KNOV, NCJ en het Trimbos-instituut, dit landelijk project. Het project maakt onderdeel uit van het meerjarenplan Depressiepreventie (MJP) van het ministerie van VWS. 
 • Asielzoekers en ongedocumenteerden 

Overig

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda