Vakkennis

Laatste update: 20 januari 2024
Plaatsingsdatum: 15 juni 2017

Langdurig gebroken vliezen zonder weeën in de à terme periode (PROM) treedt in ongeveer 10% van de zwangerschappen op. PROM kan een risicofactor zijn voor zowel maternale als neonatale infecties, echter zijn deze infecties meestal niet rechstreeks het gevolg van de PROM zelf maar door bijvoorbeeld het aantal vaginaal touchers.

​Landelijke afspraken 

De KNOV, de NVOG en de NVK werken aan nieuwe landelijke afspraken in de Verloskundige Indicatielijst (VIL) over het omgaan met langdurig gebroken vliezen bij een à terme zwangerschap. Hierin worden afspraken gemaakt over het moment van overdracht, en (klinische) observatie na een spontane geboorte en >24 uur gebroken vliezen.

Ondersteunende producten 

Om het gesprek met ketenpartners over integrale zorg te ondersteunen, heeft de KNOV samen met een multidisciplinaire werkgroep de factsheet Gebroken vliezen zonder weeën in de à terme periode (PROM) ontwikkeld. De factsheet geeft een overzicht van de belangrijkste feitelijke gegevens uit beschikbare nationale en internationale richtlijnen, gegevens uit de Perined-database en wetenschappelijke literatuur. De factsheet is een hulpmiddel voor verloskundigen om de discussie met ketenpartners te voeren over langdurig gebroken vliezen à terme.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda