Vakkennis

Laatste update: 01 februari 2023
Plaatsingsdatum: 15 juni 2017

Langdurig gebroken vliezen zonder weeën is een regelmatig voorkomende situatie Bij ongeveer 3% van de eerstelijnsbevallingen wordt om deze reden de zorg overgedragen naar de tweede lijn. In de tweede lijn kan de bevalling eventueel worden ingeleid. Het belangrijkste risico bij langdurig gebroken vliezen is het ontstaan van een infectie bij het kind. Dit risico is klein (0.5%) maar stijgt als de vliezen langer dan 24 uur gebroken zijn (2%).

​Landelijke afspraken 

De KNOV, de NVOG en de NVK werken aan nieuwe landelijke afspraken in de Verloskundige Indicatielijst (VIL) over het omgaan met langdurig gebroken vliezen bij een à terme zwangerschap. Hierin worden afspraken gemaakt over het moment van overdracht, en (klinische) observatie na een spontane geboorte en >24 uur gebroken vliezen.

Ondersteunende producten 

Om het gesprek met ketenpartners over integrale zorg te ondersteunen, heeft de KNOV een factsheet en time task matrix langdurig gebroken vliezen ontwikkeld. De factsheet geeft een overzicht van de belangrijkste feitelijke gegevens uit beschikbare nationale en internationale richtlijnen, gegevens uit de Perined-database en wetenschappelijke literatuur.  
De factsheet is een hulpmiddel voor verloskundigen om de discussie met ketenpartners te voeren over langdurig gebroken vliezen à terme. In september 2023 wordt een nieuwe versie van deze factsheet verwacht.
In de time task matrix is weergegeven welke zorg specifiek is bij langdurig gebroken vliezen. Het is bedoeld als hulpmiddel bij het maken van een zorgpad en ondersteuning in gesprekken met ketenpartners. 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda