Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging.  

Minstens twee keer per jaar besluit de ALV over wijzigingen in structuur, beleid, organisatie en financiën van de vereniging. Besluiten worden genomen volgens het principe 'one (wo)man, one vote'. Verder kiest de ALV de bestuursleden van de KNOV, stelt de Statuten vast en het bijbehorende Huishoudelijk Reglement en het Reglement van orde ALV. Informatie over specifieke ALV's zoals de agenda en de stukken kun je vinden in de sitebalk rechts op deze pagina.