Vakkennis

Laatste update: 01 maart 2023
Plaatsingsdatum: 09 september 2021

Het Centrum voor Infectieziektenbestrijding (CIB) van het RIVM coördineert het Rijksvaccinatieprogramma (RvP). Het programma bevat vaccinaties voor twaalf verschillende infectieziekten, die kunnen leiden tot ernstige complicaties of sterfte bij kinderen: polio, difterie, kinkhoest, tetanus, bof, hepatitis-B, Hib, HPV, meningokokken, pneumokokken, mazelen en rodehond. Ook is sinds 2019 de maternale kinkhoestvaccinatie opgenomen in het vaccinatieprogramma. In 2022 werd conform het advies van de Gezondheidsraad de griepvaccinatie voor alle zwangere vrouwen vanaf 22 weken beschikbaar gesteld.

Melden van bijwerkingen na vaccinatie

Bijwerkingencentrum Lareb vraagt verloskundigen om melding te doen van onverwachte, ernstige en/of verontrustende verschijnselen na vaccinatie. Melden van bijwerkingen kan via www.lareb.nl. Voor vragen over vaccinaties en vaccinatieschema's, kun je ook telefonisch terecht bij het RIVM. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar via nummer 030-274 2424 of via libris@rivm.nl.
 

Lees ook

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda