Vakkennis

Laatste update: 05 november 2021
Plaatsingsdatum: 02 september 2021

Al tijdens de zwangerschap en kraamtijd zijn de risicofactoren voor een ongunstige ontwikkelings- en opvoedingssituatie te herkennen. Verloskundigen en kraamverzorgenden spelen hier een belangrijke rol in. Samen met de (aanstaande) ouders en het netwerk kunnen zij kijken wat er nodig is voor de beste start voor de baby.  

TNO en de KNOV ontwikkelden daarom een screeningsinstrument voor vroegsignalering van deze factoren, de ALPHA-NL. De ALPHA-NL is een korte vragenlijst die zwangeren en pas bevallen vrouwen invullen en kunnen bespreken met de verloskundige. Als er risicofactoren aanwezig zijn, kan de verloskundige stappen ondernemen om verdere hulpverlening in gang te zetten. De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel voor verloskundigen om vroegtijdig signalen op te vangen en te bespreken met aanstaande ouders. Bij de ALPHA-NL hoort daarom een korte training. Hiermee leren verloskundigen vaardigheden die ze kunnen gebruiken bij het signaleren en het voeren van gesprekken met ouders.  
Om de vragenlijst te gebruiken is de beschikbaarheid van de juiste vervolghulp een voorwaarde. Ook moeten er regionale ketenafspraken zijn. Goede samenwerking is belangrijk voor een effectieve aanpak. Verloskundigen, kraamverzorgenden, huisartsen en de jeugdgezondheidszorg moeten hiervoor (meer) met ouders en met elkaar samenwerken. 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Lees ook

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda