Vakkennis

Laatste update: 15 februari 2024
Plaatsingsdatum: 07 februari 2020

De richtlijn 'Hyperbilirubinemie' uit 2008 bevat aanbevelingen voor de preventie, diagnostiek en behandeling van geelzucht bij pasgeborenen (geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken). 
Aanleiding voor een nieuwe richtlijn was een aantal knelpunten in de zorg rondom de gele baby, zoals tijdige herkenning van ernstige hyperbilirubinemie. Ook de invoering van hogere referentiewaarden in 1994 bleek een knelpunt, omdat het optreden van kernicterus sindsdien is toegenomen. De vernieuwde richtlijn van de American Academy of Pediatrics (AAP) dient als uitgangspunt, maar is aangepast aan de Nederlandse situatie met thuisbevallingen en kraamzorg thuis.

Samenwerking 

De multidisciplinaire en evidence based richtlijn is op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK) ontwikkeld. Naast de KNOV werkten de volgende beroepsverenigingen mee aan deze richtlijn: 

  • Kraamverzorgenden (STING) 
  • Jeugdartsen (AJN) 
  • Huisartsen (NHG) 
  • Gynaecologen (NVOG) 
  • Verloskundig actieve huisartsen (VVAH) 
  • Landelijke vereniging Kind en Ziekenhuis

Website 'Baby ziet geel' 

Om het gebruik van de richtlijn 'Hyperbilirubinemie' gemakkelijker te maken voor alle betrokkenen is de website BabyZietGeel ontwikkeld. Op deze site zijn de taken en aanbevelingen verhelderd en naar zorgverlener gerangschikt. Hulpmiddelen als tabellen en grafieken, achtergrondinformatie, de samenvattingskaart, downloads en links zijn ook op de website te vinden. Om de zorg goed op elkaar af te stemmen, zijn voor verloskundigen de specifieke richtlijnen en taken van de kraamverzorgende rondom signalering van hyperbilirubinemie interessant. Op de website staat ook ouderinformatie over het geelzien bij pasgeborenen. Dit is bruikbaar als ondersteuning bij gesprekken met ouders met een geel kind. 
In 2022 zijn enkele modules van de richtlijn herzien, aangepast of toegevoegd.

 

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda