Wetenschap

Onder Wetenschap valt:

  • Het stimuleren en ondersteunen van de Verloskundige Wetenschap.  

  • Het motiveren van verloskundigen om wetenschappelijke en academische competenties te ontwikkelen om hiermee het fysiologische domein van de verloskunde en de zorgverlening door verloskundigen te onderbouwen en evidence-based zorg op maat te verlenen. 

  • Het opstellen van een Kennisagenda 2023-2028 in samenwerking met de hoogleraren en lectoren Verloskundige wetenschap. Het participeren in of adviseren van onderzoeken van derden zoals TNO, waar uiteenlopende projecten op het gebied van zwangerschap en geboorte lopen. Diverse leden zijn hier op basis van hun specifieke expertise namens de KNOV betrokken. De KNOV participeert daarnaast in andere wetenschappelijke onderzoeken, zoals de RAAK-studie over ‘Evaluatie CTG in de eerste lijn’ (2020). 

  • Het ondersteunen van verloskundigen in hun wetenschappelijke carriere als promovendus of postdoc en bij het ontwikkelen van leiderschapscompetenties.  

  • Het ontwikkelen van de herziene Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) en de herziening van de VIL in samenwerking met de verschillende betrokken beroepsgroepen en de cliëntenvertegenwoordiging.  

Verder zijn er leden actief als wetenschappelijk adviseur. Zij dragen bij aan ‘het empoweren’ van verloskundigen met wetenschappelijke antwoorden op uiteenlopende vragen van leden. Klik hier voor een overzicht van deze wetenschappelijke adviezen. Op die manier beschikken verloskundigen over meer betrouwbare informatie waardoor zorg aan moeder en kind wordt geoptimaliseerd.  

De wetenschapscommissie bestaat op dit moment uit zes leden, waaronder hoogleraren en lectoren midwifery science, een gepromoveerde verloskundige, een gynaecoloog en een huisarts/ emeritus hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen. Deze wetenschapscommissie denkt mee met het programma wetenschap, het opstellen van de Kennisagenda en het verstrekken van een KNOV PhD scholarship en postdoc fellowship subsidie. Meer informatie over deze subsidies vind je op de pagina Subsidies

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda