Over KNOV

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is de Nederlandse beroepsorganisatie van, voor en door verloskundigen. Onder andere, klinisch verloskundigen, eerstelijnsverloskundigen, waarnemers of gepensioneerde verloskundigen zijn lid van de KNOV. Wij verenigen verloskundigen, brengen ze samen en behartigen hun belangen. Zo kunnen verloskundigen de beste zorg bieden voor de zwangere, de partner en het kind.  

We dragen bij aan landelijk kwaliteitsbeleid, waarbij de fysiologie en focus op gezondheid leidend is. Dit biedt een goede basis voor verloskundigen om mee te werken. We ondersteunen verloskundigen bij de implementatie van nieuw kwaliteitsbeleid. Wij bieden ondersteuning bij hun eigen professionele ontwikkeling en staan voor eenheid in de beroepsgroep. Samen werken wij aan de beste geboortezorg. 

Als beroepsvereniging zijn we landelijk een belangrijke speler en partner in de geboortezorg. We zijn een duidelijke stem voor onze beroepsgroep in landelijke netwerken en samenwerkingsverbanden. Via de vereniging, werkgroepen en platforms zijn wij in gesprek met en creëren we inspraak voor onze leden. Onze kernwaarden - deskundig, betrokken, verbindend en moedig- helpen ons de juiste beslissingen te nemen.  

Jaarlijks stellen de leden van de KNOV het jaarplan vast, waar de KNOV mee aan de slag gaat. Zo heb je inspraak op het gevoerde beleid. 

Bekijk hier ons jaarplan