Over KNOV

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is de Nederlandse beroepsorganisatie van en voor verloskundigen. KNOV streeft - net als de verloskundige - naar de beste zorg voor zwangere, haar partner en het (ongeboren) kind. Dat doen we door verloskundigen te ondersteunen, te verbinden en hun belangen te behartigen. 

De Nederlandse geboortezorg behoort aantoonbaar tot de meest toegankelijke, doelmatige en kwalitatief beste zorg ter wereld. Het levert de best mogelijke start voor elke moeder en ieder kind en is daardoor de basis voor een gezond leven. De verloskundige speelt hierin een cruciale rol. 

Het Meerjarenplan 2021-2025 laat zien welke ambities de KNOV de komende jaren wil verwezenlijken. Om verloskundigen te ondersteunen richt de KNOV zich op vijf resultaatgebieden, waarbinnen de ambities staan beschreven. Wat de KNOV doet als vereniging en bureau om deze ambities te verwezenlijken, staat eveneens in het meerjarenplan beschreven.