Vakkennis

Laatste update: 22 december 2023
Plaatsingsdatum: 22 september 2023

Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidige en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten (definitie Klink et al. 2010 voor ZonMw). 

Om de duurzame inzetbaarheid van verloskundigen te vergroten is het belangrijk dat verloskundigen – jong en oud – met behoud van betrokkenheid, gezondheid, welzijn en werkplezier kunnen (blijven) functioneren. Daarom is dit een van de speerpunten van de KNOV. De KNOV wil verloskundigen faciliteren bij het bevorderen van hun eigen duurzame inzetbaarheid en die van hun collega’s. Hiervoor zijn de pagina's Starten als verloskundige en Begeleiden van startende verloskundigen ingericht. 

Achtergrondinformatie

In 2023 is de KNOV gestart met het project Duurzame inzetbaarheid, met als doel verloskundigen te faciliteren bij het bevorderen van hun eigen duurzame inzetbaarheid en die van hun collega’s. Leden van de KNOV hebben, onder andere op de ledendag, veel input en ideeën geleverd voor dit project. Dit heeft geleid tot een prioritering van vraagstukken die op beleidsniveau de nodige aandacht verdienen. Gezien het belang van het thema duurzame inzetbaarheid wordt het vanad 2024 op beleidsniveau belegd en niet meer projectmatig. Het thema raakt op deze manier geïntegreerd in alle vraagstukken in de verloskunde.