Vakkennis

Laatste update: 09 oktober 2023
Plaatsingsdatum: 22 september 2023

Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidige en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten (definitie Klink et al. 2010 voor ZonMw). 

Om de duurzame inzetbaarheid van verloskundigen te vergroten is het belangrijk dat verloskundigen – jong en oud – met behoud van betrokkenheid, gezondheid, welzijn en werkplezier kunnen (blijven) functioneren.  

Duurzame inzetbaarheid is één van de speerpunten van de KNOV. Om deze reden is de KNOV het project ‘Duurzame inzetbaarheid’ gestart. Het project heeft als doel om verloskundigen te faciliteren bij het bevorderen van hun eigen duurzame inzetbaarheid en die van hun collega’s. Tussentijdse resultaten en ontwikkelingen over het project worden op deze pagina gedeeld.  

Dit project wordt mogelijk gemaakt met Kwaliteitsgelden vanuit ZonMw.