Vakkennis

Laatste update: 08 februari 2023
Plaatsingsdatum: 17 december 2019

De KNOV heeft een factsheet ontwikkeld over epilepsie en zwangerschap. Epilepsie is een van de meest voorkomende neurologische aandoeningen bij zwangere vrouwen en kent vele vormen. Bij een zwangerschap van een vrouw met epilepsie zijn de risico’s met name afhankelijk van de mate van teratogeniteit van de gebruikte anti-epileptica en van de eventuele toename van epileptische aanvallen. De verloskundige risico’s voor het verloop van een aanvalsvrije zwangerschap, bevalling en kraambed zijn echter beperkt. 
 
Bij een zwangere vrouw met epilepsie is multidisciplinair overleg en een individueel zorgpad aangewezen, met hierin aandacht voor onder meer een GUO type 1 en de overweging tot uitvoeren van groeiecho’s. Preventie van mogelijke triggers van een epileptische aanval (hyperventilatie, slaapdeprivatie, pijn en emotionele stress) is steeds van belang. Bij gebruik van anti-epileptica en het geven van borstvoeding moet extra aandacht zijn voor eventuele bijwerkingen bij de baby en een geleidelijke afbouw bij het stoppen van de borstvoeding. 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Lees ook

Ondersteunende producten

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda