Vakkennis

Laatste update: 03 februari 2023
Plaatsingsdatum: 16 december 2013

De KNOV-standaard ‘Niet-vorderende ontsluiting’ geeft aanbevelingen voor een actief verloskundig beleid om het verloop van de ontsluitingsfase te bevorderen en de barende daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen. 
De standaard beschrijft de kenmerken van de verschillende fasen van de ontsluiting en criteria voor het stellen van de diagnose ‘niet-vorderende ontsluiting’. Registratie van het verloop van de baring in een partogram is hierbij een vereiste. Daarnaast bevat de standaard aanbevelingen voor de begeleiding van de barende. Dit zijn onder andere een goede voorbereiding op de baring, een vroeg eerste bezoek, het geven van adequate ondersteuning en het eventueel toepassen van interventies om het verloop van de ontsluiting te bevorderen of het comfort van de vrouw te verhogen. 

Praktijkkaart 

Bij de standaard horen vier praktijkkaarten. Drie kaarten geven stroomdiagrammen en aanbevelingen voor de verloskundige begeleiding in de latente en de actieve fase en tijdens het eerste bezoek. De vierde kaart bevat een partogram en de kenmerken van de ontsluitingsfasen.

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Nieuws

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda