Vakkennis

Laatste update: 28 oktober 2021
Plaatsingsdatum: 07 september 2021

Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) biedt ondersteuning aan kwetsbare mensen bij het maken van een bewuste keuze over het moment van hun kinderwens. Dit moet voorkomen dat zij onbedoeld zwanger worden. Professionals bij wie de cliënt al in beeld is, bieden hiertoe actief begeleiding, beginnend bij een gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Uitgangspunt in de gesprekken is dat de professional aansluit bij de leefwereld van de cliënt en zijn/haar vragen en behoeften. NNZ is preventief en vrijwillig.

Landelijke uitrol van Nu Niet Zwanger

De pilots in Tilburg (2014) en Rotterdam (2016), het onderzoek naar de succesfactoren van de pilot (Rijlaarsdam, 2015), de waardering en de landelijke aandacht leidden ertoe dat in 2018 met subsidie vanuit het ministerie van VWS het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) is ontwikkeld en landelijk wordt uitgevoerd. NNZ is opgenomen in het landelijk actieprogramma Kansrijke Start. De landelijke uitrol van het programma is ondergebracht bij GGD GHOR Nederland. Zij hebben de opdracht gekregen van het ministerie van VWS om de komende jaren het programma in 50 regio’s te implementeren. Bij GGD GHOR Nederland is een landelijk programmateam NNZ werkzaam waarin Rutgers (Kenniscentrum Seksualiteit) deelneemt als inhoudelijk expert. Kwartiermakers begeleiden regio’s bij de lokale uitrol van NNZ.

 

Lees ook

Nieuws

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda